MedTech Evening: Homo Digitus- cyfryzacja w medycynie

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: SCIENCE

Opis zajęć

MEDTech Evening jest wydarzeniem, którego ideą jest rozwinięcie współpracy studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na płaszczyźnie naukowej. To okazja do poznania młodych naukowców i praktyków, których łączy wspólne zainteresowanie - innowacje w medycynie. Tym razem spotkanie będzie dotyczyło cyfryzacji w medycynie. Prowadzący - dr n.med. Marcin Stefanowicz - przedstawi perspektywy różnych innowacyjnych rozwiązań w dobie cyfryzacji medycyny. Wspólnie postaramy się odpowiedzieć na pytania, czy cyfryzacja w medycynie jest nieunikniona, jakie daje nam korzyści, czego możemy się po niej spodziewać oraz jakie zagrożenia i wyzwania niesie za sobą jej wdrażanie. Podczas spotkania i dyskusji uzyskacie odpowiedź na wszystkie te pytania! Przebieg spotkania: 1. Wykład 2. Sesja Q&A, dyskusja 3. Część networkingowa

dr n. med. Marcin Stefanowicz Regionalny Kierownik Projektu/ Menedżer Działu Międzynarodowych Badań Klinicznych (Region Europy Środkowej) Roche Polska. Z badaniami klinicznymi związany zawodowo od ponad 10 lat. Przeprowadził szereg badań klinicznych w regionie US i całej Europy - w różnych obszarach terapeutycznych: onkologicznych i pozaonkologicznych. Zawodowo i prywatnie pasjonat cyfrowych innowacyjnych technologii, wspierających codzienne funkcjonowanie człowieka oraz system opieki medycznej na wszystkich szczeblach - ze szczególnym skupieniem uwagi na roli pacjenta w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. O swoim podejściu do pracy mówi "Do tematu podchodzę z pasją, ale też ze zdrowym dystansem, ważąc korzyści i koszty w ujęciu etycznym i psychologiczno-socjologicznym"

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć:

Opiekun zajęć:

Marcin Stefanowicz
W razie pytań pisz na: