Współpraca w zespole, czyli jak pracować wspólnie i się nie pozabijać

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: SELF

Opis zajęć

Jak porozumieć się w zróżnicowanej grupie ? Jakie są czynniki sukcesu w trwałym budowaniu współpracy? Co grupę buduję a co niszczy? Jak pracować z oporem (cudzym i własnym), konfliktem i jak wzmacniać flow oraz efekt synergii? W czasie tego warsztatu poznacie ciekawy model Skali Współpracy, który może być bardzo użyteczny dla wszystkich osób zainteresowanych budowaniem oraz wzmacnianiem zespołów.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: