Wdrażaj - Project Management Zwinny - SCRUM(Agile) - czyli jak skutecznie pracować projektowo.

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: STARTUP

Opis zajęć

Zarządzanie projektami według ram metodyki zwinnej Scrum. W ramach trzygodzinnego szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wartościami, rolami, artefaktami oraz wydarzeniami scrumowymi. Szkolenie zawierać będzie zarówno część teoretyczną do jak i część praktyczną w tym ćwiczenia obejmujące przykładowe zastosowania frameworku w projektach studenckich jak i odniesienia do wykorzystania Scruma w różnych branżach i dziedzinach.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: