Design Thinking

Zajęcia:wszystkie
Kategoria: STARTUP

Opis zajęć

W trakcie warsztatów uczestnicy doświadczą procesu projektowania produktów i usług według metodyki design thinking. Przeprowadzą badanie potrzeb i na tej bazie stworzą spersonalizowany produkt. Sprawdzą, czym różni się podejście design thinking od tradycyjnego projektowania w oparciu o własna wizję i wyobrażenia. Omówione zostaną też najważniejsze narzędzia design thinking.

Warsztaty IUW

Przygotowanie do zajęć: