Wprowadzenie

Centrum Druku 3D mieści się w przestrzeni Makerspace@UW (Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, sala B1.43). Centrum liczy obecnie 16 drukarek 3D, z których może skorzystać każdy uczestnik Inkubatora UW po przejściu odpowiednich szkoleń lub do określonych projektów.

Opiekunem Centrum Druku 3D jest Marek Grzelec (kontakt:  marek.grzelec@inkubator.uw.edu.pl)

Podstawowe informacje

Jeżeli masz pomysł związany z drukiem 3D, który chciałbyś zrealizować, ale…

 • Nie wiesz jak rozpocząć jego realizację
 • Potrzebujesz wsparcia od strony technicznej
 • Masz inne wątpliwości

skontaktuj się z opiekunem Centrum Druku 3D – marek.grzelec@inkubator.uw.edu.pl

Odpowiemy jak najszybciej i dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc. Zapraszamy również na prowadzone przez nas szkolenia z druku 3D – ze zdobytą na nich wiedzą dużo łatwiej samodzielnie ocenić sens projektu i rozpocząć jego realizację.

Zasady korzystania z drukarek

Pełne zasady korzystania znajdziesz poniżej, w tym miejscu wkrótce pojawi się skrócona informacja przypominająca podstawowe zasady.

Centrum Druku 3D dysponuje następującymi modelami drukarek:

  • Original Prusa i3 MK3 + Bondtech Upgrade Kit – BMG Extruder (6 sztuk)
  • Original Prusa i3 MK3S + Bondtech Upgrade Kit – BMG Extruder (10 sztuk)
  • Original Prusa SL1 – drukarka w technologii mSLA dedykowana do projektów naukowychAktualnie do rezerwacji dostępnych jest 8 stanowisk druku 3D – 6 stanowisk PLA oraz 2 stanowiska PET. Pozostałe stanowiska są w trakcie dostosowywania lub są dostępne w specyficznych celach.

Jeżeli dana drukarka nie jest dostępna w rezerwacji sprzętu, to oznacza, że została z niej wycofana z przyczyn organizacyjnych lub technicznych. Wiecej informacji nt. stanu konkretnej maszyny możesz uzyskac u opiekuna Centrum Druku 3D.

Często zadawane pytania (FAQ)

Q: Mam złożony projekt, do którego nie wystarczy sam druk 3D. Jak Makerspace@UW może mi pomóc?

A: Makerspace@UW poza drukarkami 3D oferuje także m.in. pracownię elektroniczną, pracownie obróbki drewna, narzędzia do pracy w metalu czy pracownię krawiecką. Jeżeli jakimś sprzetęm nie dysponujemy to postaramy się poinformować Cię gdzie i jak mógłbyś uzyskać do niego dostęp. Skontaktuj się z nami na makerspace@uw.edu.pl

Q: Czy mogę skorzystać z komputera w Makerspace@UW, żeby przygotować wydruk?
A: Tak. Wystarczy, zarezerwować stanowisko komputerowe. Zalecamy przystąpić do procesu slice’owania wcześniej, żeby oszacować czas druku przed rezerwacją stanowiska.

Q: Czy mogę drukować materiałem PET/ABS/…
A: Wystarczy zapytać opiekuna Centrum Druku 3D. Jeśli jakiś materiał jest dostępny, to prawdopodobnie są też drukarki wyznaczone do drukowania nim. Po weryfikacji umiejętności lub przeszkoleniu będzie można wówczas otrzymać dostęp do ich rezerwacji.

Kontakt

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Nadal masz wątpliwości? Uważasz, że na tej stronie przydałyby się dodatkowe informacje?

Skontaktuj się z opiekunem Centrum Druku 3D –  marek.grzelec@inkubator.uw.edu.pl

Zapraszamy na nasze podstawowe szkolenie –  praktyczny druk 3D. W trakcie 4 godzin zdobędziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące praktycznego wykorzystania druku 3D oraz nauczysz się przygotowywać i wykonywać wydruki. Po szkoleniu zabierzesz ze sobą samodzielnie wykonany wydruk oraz uzyskasz uprawnienia do rezerwacji drukarek 3D w Makerspace@UW w systemie IUW.

Obecnie oferujemy następujące szkolenia związane z projektowaniem i drukiem 3D:

  • Praktyczny druk 3D
  • Indywidualne szkolenia związane z drukiem różnymi materiałami i na dyszach różnych rozmiarów.

Nie wszystkie szkolenia z powyższej listy są uruchamiane w każdym miesiącu.

Zapraszamy na szkolenie z projektowania w Autodesk Inventor. W trakcie 4 godzin nauczysz się samodzielnie tworzyć różnorakie modele, ze szczególnym skupieniem na wytworach funkcjonalnych. Nasi pracownicy bywają też w przestrzeni, można wówczas zadać im stosowne pytania pozwalające zarysować jakie masz opcje!

Jeżeli przeszedłeś nasze podstawowe szkolenie z druku to możesz korzystać z  rezerwacji drukarek. Przed rezerwacją musisz zapoznać się z zasadami korzystania, dostępnymi niżej.

Jeżeli realizujesz projekt związany z drukiem 3D, albo po prostu wydrukowałeś coś fajnego podziel się tym z nami – prześlij nam zdjęcia z krótkim opisem dotyczącym projektu. Wybrane zdjęcia wydrukujemy i zaprezentujemy w naszej przestrzeni. Zdjęcia i opisy można przesyłać na adres marek.grzelec@inkubator.uw.edu.pl

Jeżeli umiesz obsługiwać drukarki 3D i potrzebujesz jedynie uzyskać dostęp do sprzętu zapraszamy do kontaktu z opiekunem Centrum Druku 3D. Przed otrzymaniem dostępu będziesz musiał udowodnić swoje kompetencje oraz przejść krókie (ok. 15 minut) przeszkolenie dotyczące spraw specyficznych dla naszych drukarek i procedur ich użytkowania.

Slicery:

Zalecany slicer:  Slic3r Prusa Edition; dla bardziej doświadczonych uczestników polecamy SuperSlicer

W przypadku wykorzystania oprogramowania Cura do pracy z drukarkami Prusa MK3 zaleca się instalację  profili przygotowanych przez producenta.

Na laptopach makerspace@UW, opróćz ww. slicerów, dostępny jest także Simplify3D – zaawansowany, komercyjny slicer, współpracujący z drukarkami dostępnymi w Centrum Druku 3D. W celu wypożyczenia laptopa należy zarezerwować stanowisko komputerowe i zgłosić się do Opiekuna Przestrzeni.

Modelowanie 3D:

Zalecane oprogramowanie:
Autodesk Inventor
Blender

Inne propozycje:
Autodesk Fusion360
OpenSCAD
Trimble SketchUp

Do prostych modeli można używać również TinkerCAD.

Informacje szczegółowe

A. Wstęp

   

   1. Korzystanie z drukarek jest możliwe jedynie dla uprawnionych studentów i pracowników UW po dokonaniu rezerwacji w systemie internetowym oraz akceptacji jej przez opiekuna pracowni.
   2. Dokonując rezerwacji uczestnik potwierdza, że zapoznał się z pełnymi zasadami korzystania z drukarek i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
   3. Wyjaśnienie terminów:
     • \”opiekun pracowni\” – opiekun Centrum Druku 3D.
     • \”opiekun przestrzeni\” – pracownik Inkubatora UW aktualnie dyżurujący w przestrzeni.
     • \”pracownik\” – opiekun pracowni, opiekun przestrzeni lub inna osoba zatrudniona do obsługi Makerspace@UW.
     • \”zgłoszenie opiekunowi pracowni\” – przesłanie odpowiedniej informacji emailem opiekunowi pracowni, najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego wykorzystanie rezerwacji.
     • \”konsultacja z opiekunem pracowni\” – rozmowa z opiekunem pracowni (osobista/mailowa) w celu ustalenia szczegółów rezerwacji.

  B. Rezerwacje

    

    1. Rezerwacji można dokonać w dowolnym momencie, o ile w systemie znajduje się jakaś drukarka, która jeszcze nie została zarezerwowana
    2. Rezerwację powinno się odwoływać najpóźniej dobę przed terminem jej rozpoczęcia.
    3. Osoba odbierająca rezerwację musi zgłosić się do opiekuna przestrzeni przed skorzystaniem z drukarki.
    4. Wykorzystując rezerwację należy przestrzegać wytycznych przekazanych przez pracowników oraz instrukcji znajdujących się na drukarkach i w ich pobliżu. W przypadku sprzeczności nadrzędne są wytyczne przekazane przez pracownika.
    5. Rezerwację powinna odebrać wyłącznie osoba, która jej dokonała. W przypadku chęci wykorzystania rezerwacji przez grupę osób, ich lista musi zostać zgłoszona opiekunowi pracowni.
    6. Informacje dotyczące szczegółowych zasad wykorzystania konkretnych drukarek znajdują się w ich opisach w systemie rezerwacji sprzętu.
    7. Rezerwacja może zostać anulowana, skrócona lub przekierowana na inną drukarkę z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. W takiej sytuacji uczestnik zostanie powiadomiony mailowo lub osobiście.
    8. Nie jest dozwolone wykonywanie wydruków komercyjnych bez zgody opiekuna.

   C. Limity wykorzystania

     

     1. Uczestnik ma prawo do rezerwacji maksymalnie:

        

        • 3 drukarek jednocześnie,
        • 80 godzin w ciągu miesiąca.
      1. Wszystkie wydruki muszą planowo odbywać się w godzinach otwarcia przestrzeni.
      1. W przypadku potrzeby przekroczenia wyżej wymienionych limitów lub wydruków nocnych konieczna jest konsultacja z opiekunem pracowni  przed dokonaniem rezerwacji.
      1. W przypadku problemów technicznych z wydrukiem dopuszczalne jest wydłużenie czasu rezerwacji o maksymalnie 1h (w tym także poza godziny otwarcia przestrzeni) bez konsultacji z opiekunem, o ile nie koliduje to z inną rezerwacją.

     D. Uprawnienia

       

       1. Uprawnienia do korzystania z drukarek uzyskuje się poprzez uczestnictwo w odpowiednim szkoleniu prowadzonym przez Inkubator UW lub poprzez potwierdzenie przez opiekuna pracowni zdobytych poza IUW umiejętności korzystania z drukarek 3D w technologii FDM.
       2. W przypadku naruszenia zasad wykorzystania drukarek, regulaminu BHP lub wykazania rażącej niewiedzy w zakresie obsługi drukarki każdy pracownik może wymagać od uczestnika natychmiastowego zaprzestania korzystania z drukarki. W takiej sytuacji opiekun pracowni może również zdecydować o czasowym lub stałym cofnięciu uprawnień uczestnika.
       3. Szkolenie \”Praktyczny Druk 3D\” uprawnia do korzystania z PLA na drukarkach z serii Prusa i3MK3(S). Drukowanie z innych materiałów lub na innych drukarkach wymaga konsultacji z opiekunem pracowni.

      W związku z ciągłym rozwojem Centrum Druku 3D często zmieniamy programy szkoleń oraz rozszerzamy ofertę o nowe. Tu znajdziesz informacje jakie uprawnienia zyskujesz po przejściu konkretnych szkoleń:

       • Praktyczny druk 3D – uprawnia do rezerwacji drukarek Prusa MK3

      Uprawnienia można także uzyskać poprzez potwierdzenie przez opiekuna Centrum Druku 3D umiejętności zdobytych poza Inkubatorem UW.