Cykle szkoleniowe

BioTech Leaders Academy

Zagadnienia z biomedycyny
i biotechnologii

BioTech Leaders Academy
Cykl szkoleniowy

BioTech Leaders Academy to cykliczny program organizowany przez Inkubator UW we współpracy z naszym partnerem Roche. Celem wydarzenia jest wyszkolenie przyszłych liderów projektów i naukowców zajmujących się zagadnieniami z branży biotechnologicznej i biomedycznej. Rozwijamy kompetencje uczestników umożliwiające łatwiejsze wejście na rynek pracy w obszarze biotechnologii.

Wydarzenie skierowane do studentów, doktorantów, pracowników, absolwentów (do 2 lat po uzyskaniu dyplomu) Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tegoroczne zjazdy odbywają się w semestrze jesiennym w dniach piątek-sobota.

W blokach zajęć poruszone zostaną zagadnienia biznesowe (m.in. marketing, customer development, planowanie i finansowe projektu), dotyczące rozwoju kompetencji osobistych (m.in. personal branding, kompetencje lidera) i prawnych (m.in. prowadzenie badań klinicznych, prawo patentowe). Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję wypełnić test Gallupa i przeanalizować go pod okiem eksperta.

Aby wziąć udział w akademii, nie trzeba zgłaszać żadnego projektu. Uczestnik powinien jednak posiadać wiedzę niezbędną do poruszania się w środowisku projektów biotechnologicznych oraz biomedycznych. Kryteriami oceny zgłoszeń będą w szczególności dotychczasowe doświadczenie naukowe, projektowe lub zawodowe.

Dlaczego warto

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności przydatne do rozwijania i prowadzenia własnego biznesu

Dowiesz się, jak unikać najczęstszych błędów popełnianych na początku zakładania własnej firmy

Uzyskasz know-how prowadzenia i rozwijania własnej firmy

Zajęcia są prowadzone przez praktyków biznesu z różnych gałęzi gospodarki, co daje szansę na interesującą wymianę doświadczeń

Poznasz nowych ludzi i nowe perspektywy

Wypracujesz indywidualne rozwiązanie dla własnych pomysłów/projektów

Tematyka warsztatów

 • dot-inkubator
  Design Thinking
 • dot-inkubator
  Strategia biznesowa
 • dot-inkubator
  Ścieżki kariery
 • dot-inkubator
  Mechanizmy wczesnego dostępu do innowacyjnych terapii
 • dot-inkubator
  Open Innovation
 • dot-inkubator
  Personal Branding
 • dot-inkubator
  Komercjalizacja pośrednia vs. bezpośrednia
 • dot-inkubator
  Leadership
 • dot-inkubator
  UX i UI w branży farmaceutycznej
 • dot-inkubator
  Marka osobista w internecie
 • dot-inkubator
  Ochrona danych osobowych w medycynie
 • dot-inkubator
  Digital Health i kwestie regulacyjne
 • dot-inkubator
  Transfer technologii
 • dot-inkubator
  Marketing farmaceutyczny i badania konsumenckie na rynku medycznym
 • dot-inkubator
  Granty, środki publiczne na R&D, equity

Opinie uczestników

faq

Program trwa 8 tygodni.

Zajęcia będą się odbywać w piątki i w soboty.

Zajęcia odbywają się hybrydowo, szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony przez rozpoczęciem kursu.

Udział w programie jest bezpłatny

W programie mogą wziąć udział studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tak, eksperci są do dyspozycji uczestników przez cały okres trwania programu.

Tak, uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym czasie jego trwania poprzez wysłanie takiego oświadczenia na adres e-mail Organizatora wskazany w Regulaminie bądź przez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia takiego e-maila lub pisemnego oświadczenia.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w budynku Centrum Biologiczno – Chemicznego lub zdalnie.

Dzieje się