Zamówienia publiczne

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na kompleksową organizację wyjazdu BraveCamp 2024 w Warszawie w terminie 14-20.09.2024 r.

Termin składania ofert: 10 maja 2024 r., godz. 23:59 pod adresem krzysztof.smosarski@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Klauzula informacyjna RODO dla osoby fizycznej

Klauzula informacyjna RODO dla osoby prawnej

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na organizację wydarzenia Targi Kół Naukowych UW, które odbędą się 21.03.2024 roku w przestrzeniach Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55 w Warszawie.

Termin składania ofert: 7 marca 2024 r., godz. 12:00 pod adresem krzysztof.smosarski@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy wykonania usługi

Klauzula informacyjna RODO dla osoby fizycznej

Klauzula informacyjna RODO dla osoby prawnej

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na organizację wydarzenia gala finałowa BraveCamp 2023, które odbędzie się 1.09.2023 r. w Warszawie (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)

Termin składania ofert: 31 lipca 2023 r., godz. 23:59 pod adresem krzysztof.smosarski@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Klauzula informacyjna RODO dla osoby fizycznej

Klauzula informacyjna RODO dla osoby prawnej

Umowa wykonania usługi

Protokół odbioru usługi

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na organizację wydarzenia gala finałowa BraveCamp 2023, które odbędzie się 1.09.2023 r. w Warszawie (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)

Termin składania ofert: 26 lipca 2023 r., godz. 23:59 pod adresem krzysztof.smosarski@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Klauzula informacyjna RODO dla osoby fizycznej

Klauzula informacyjna RODO dla osoby prawnej

Umowa wykonania usługi

Protokół odbioru usługi

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na organizację wyjazdu BraveCamp 2023 do Chęcin, który odbędzie się w terminie 27.08 – 1.09.2023 r. 

Termin składania ofert: 26 lipca 2023 r., godz. 23:59 pod adresem krzysztof.smosarski@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Klauzula informacyjna RODO dla osoby fizycznej

Klauzula informacyjna RODO dla osoby prawnej

Protokuł odbioru usługi

Umowa wykonania usługi

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na organizację wydarzenia Targi Kół Naukowych UW, które odbędą się 8 maja 2023 roku w przestrzeniach Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55 w Warszawie.

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2023 r., godz. 23:59 pod adresem promocja@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Klauzula informacyjna RODO dla osoby fizycznej

Klauzula informacyjna RODO dla osoby prawnej

Umowa wykonania usługi

Umowa o dzieło wraz z przekazaniem praw autorskich

Protokół przyjęcia dzieła

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w formie prowadzenia procesu mentoringowego w programie Mentoring UW, na który składają się m.in. warsztaty, superwizje indywidualne, konsultacje merytoryczne, ewaluacja i prowadzenie networkingu.

Termin składania ofert: 7 lutego 2023 r., godz. 23:59 pod adresem mentoring@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Wzór umowy zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej

Oświadczenie Przyjmującego zlecenie: rezydent, nierezydent, pracownik UW

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na stworzenie czterech autorskich
filmów z wydarzeń Inspire me! wraz z transmisją live na kanałach Facebook oraz YouTube Inkubatora
UW, stworzenie filmu reportażowego promującego wydarzenie Inspire me! oraz przeprowadzenie i
montaż nagrań do dwóch modułów kursu e-learningowego Starter w formie krótkich lekcji.

Termin składania ofert: 3 marca 2023 r., godz. 11:00 pod adresem konsultacje@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą działalność gospodarczą

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Wzór – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi dostarczenia eksperckiego raportu dotyczącego przedsiębiorczości, zgodnie ze specyfikacją

Termin składania ofert: 19 grudnia 2022 r., godz. 15:00 pod adresem krzysztof.smosarski@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą działalność gospodarczą

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Wzór – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w formie konsultacji prawnych na potrzeby projektów uczestników Inkubatora UW w ramach programu “Karta benefitów” oraz innych działań, w których takie wsparcie będzie przewidziane.

Termin składania ofert: 31 grudnia 2022 r., godz. 23:59 pod adresem konsultacje@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gosp.

Wzór oświadczenia do umowy zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gosp.

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla os. fizycznych 

Wzór umowy zlecenia dla osób prowadzących działalność gosp. oraz firm

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Aktualizacja: zamówienie odwołane na podstawie zapisów pkt 5. Specyfikacji.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w formie consultingu na wczesnym etapie wsparcia indywidualnych projektów uczestników Inkubatora UW w ramach programu “Karta benefitów”.

Termin składania ofert: 31 grudnia 2022 r., godz. 23:59 pod adresem konsultacje@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gosp.

Wzór oświadczenia do umowy zlecenia z osobą nieprowadzącą działalności gosp.

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla os. fizycznych 

Wzór umowy zlecenia dla osób prowadzących działalność gosp. oraz firm

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na organizację dwóch wydarzeń: Gala podsumowująca Program Mentoringowy UW oraz Gala podsumowująca Program Akceleracyjny.

Termin składania ofert: 5 października 2022 r., godz. 23:59 pod adresem promocja@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na stworzenie dwóch autorskich filmów z wydarzeń Inspire me! wraz z transmisją live na kanałach Facebook oraz Youtube Inkubatora UW.

Termin składania ofert: 28 września 2022 r., godz. 23:59 pod adresem promocja@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w formie consultingu na wczesnym etapie wsparcia indywidualnych projektów uczestników Inkubatora UW w ramach programu “Karta benefitów”.

Termin składania ofert: 29 kwietnia 2022 r., godz. 23:59 pod adresem konsultacje@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja 

Formularz ofertowy

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na stworzenie dwóch autorskich filmów z wydarzeń Inspire me! wraz z transmisją live na kanałach Facebook oraz YouTube Inkubatora UW.

Termin składania ofert: 26 kwietnia 2022 r., godz. 23:59 pod adresem konsultacje@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w formie konsultacji i wsparcia księgowego dla uczestników programów edukacyjnych.

Termin składania ofert: 10 marca 2022 r., godz. 23:59

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w formie konsultacji technologicznych na potrzeby prowadzonego programu akceleracyjnego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, działanie VI.1.

Termin składania ofert: 10 marca 2022 r., godz. 23:59

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w formie konsultacji prawnych na potrzeby prowadzonych programów edukacyjnych. Termin składania ofert: 10 marca 2022 r. godz 23:59. Specyfikacja Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opracowania koncepcji, wykonania oraz wdrożenia strony internetowej Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego dostępnej pod adresem https://iuw.edu.pl

Termin składania ofert: 10 lutego 2022 roku, godz. 23:59.

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować na adres: stronawww@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Wzór – informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi rekrutację kandydatów do poprowadzenia warsztatów w ramach Programu Akceleracyjnego #DigitalHealth marzec – kwiecień 2022. 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe oraz certyfikaty / zaświadczenia / inne dokumenty potwierdzające umiejętności w danym obszarze,
 • doświadczenie (trenerskie, szkoleniowe) umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata,
 • doświadczenie w pracy ze studentami,
 • praktyczne doświadczenie w użyciu poruszanych zagadnień.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV pod adres projekty@inkubator.uw.edu.pl

Zgłoszenia przejmowane są do 10.02.2022 r. do godziny 23:59.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy o umieszczenie odpowiednich klauzul ze wskazanego obowiązku informacyjnego.

Projekt, do którego prowadzona jest rekrutacja realizowany jest w ramach programu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)”, który daje Uniwersytetowi Warszawskiemu możliwość podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia, oraz, w konsekwencji, podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni. Więcej na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/

O projekcie:
Program Akceleracyjny to nowość w ofercie Inkubatora. Oferta skierowana jest do osób studiujących na UW oraz WUM, które są zainteresowane tematyką Digital Health i chcą podjąć konkretne działania w kierunku zmian w ochronie zdrowia. W czasie trzech weekendowych zjazdów uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu marketingu internetowego, pitchingu czy metod budowania startupu. W międzyczasie drużyny będą pracować nad swoim projektem, a trzy najlepsze zespoły otrzymają szansę na kontynuację pracy pod okiem eksperta ds. wdrożeń przez kolejne 5 miesięcy. Efekty pracy zostaną zaprezentowane podczas uroczystej Gali Finałowej w październiku 2022, a najlepsza drużyna otrzyma grant w wysokości 15 000 zł, który będzie mogła przeznaczyć na stworzenie prototypu oraz pilotaż rozwiązania!

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie projektu identyfikacji wizualnej oraz opracowanie koncepcji, wykonanie oraz wdrożenie strony internetowej Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego dostępnej pod adresem https://iuw.edu.pl

Termin składania ofert: 21 września 2021 roku, godz. 23:59 pod adresem stronawww@inkubator.uw.edu.pl

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować do kierowniczki Inkubatora UW: basia.holli@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Mapa myśli

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z przekroczniem budżetu, który Zamawiający przeznaczył na realizację postępowania numer 6/IUW/2021, postępowanie zostało unieważnione.

W związku z niewpłynięciem żadnej oferty spełniającej kryteria w okreslonym terminie, postępowanie 7/IUW/2021 zostało unieważnione.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opracowania koncepcji, wykonania oraz wdrożenia strony internetowej Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego dostępnej pod adresem https://iuw.edu.pl

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2021 roku, godz. 23:59 pod adresem stronawww@inkubator.uw.edu.pl

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować do kierowniczki Inkubatora UW: basia.holli@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Mapa myśli

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z przekroczniem budżetu, który Zamawiający przeznaczył na realizację postępowania numer 5/IUW/2021, postępowanie zostało unieważnione.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na uporządkowanie identyfikacji wizualnej oraz przygotowanie projektów graficznych na potrzeby działań promocyjnych i wizerunkowych realizowanych przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin składania ofert: 9 sierpnia 2021 roku, godz. 23:59.

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować na adres: zamowienia@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Wzór – informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opracowania koncepcji, wykonania oraz wdrożenia strony internetowej Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego dostępnej pod adresem https://iuw.edu.pl

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2021 roku, godz. 23:59.

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować na adres: stronawww@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Wzór – informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi dostarczenia eksperckiego raportu dotyczącego przedsiębiorczości akademickiej na wybranych uczelniach w Polsce.

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2021 roku, godz. 23:59.

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować na adres: raport@inkubator.uw.edu.pl

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Wzór – informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do złożenia oferty na opracowanie i zbudowanie zakresu merytorycznego (sylabusa) programów edukacyjnych „Starter” i „Brave Camp” oraz wdrożenie w zaproponowanej w sylabusie formie.

Termin składania ofert: 30 lipca 2021 roku, godz. 23:59.

Specyfikacja

Formularz oferty

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich dla osoby fizycznej

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawierana z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadząca działalność gosp.

Wzór protokołu przyjęcia dzieła

Wzór – informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi ciągłą rekrutację kandydatów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach zajęć projektowych i warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ inne dokumenty potwierdzające umiejętności w danym obszarze,
 • doświadczenie (trenerskie, szkoleniowe) umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata,
 • doświadczenie w pracy ze studentami,
 • praktyczne doświadczenie w użyciu poruszanych zagadnień.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV pod adres projekty@inkubator.uw.edu.pl. Zgłoszenia przyjmowe są w trybie ciągłym, przez cały rok. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy o umieszczenie odpowiednich klauzul ze wskazanego obowiązku informacyjnego.

Projekty, do których prowadzona jest rekrutacja realizowane są w ramach programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społęcznego (POWER 3.5). Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018 – 2022, jest rozwój komptenecji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzedzi, które pozowlą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji na stronie programu.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi ciągłą rekrutację kandydatów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach zajęć projektowych i warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe oraz certyfikaty/ zaświadczenia/ inne dokumenty potwierdzające umiejętności w danym obszarze,
 • doświadczenie (trenerskie, szkoleniowe) umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata,
 • doświadczenie w pracy ze studentami,
 • praktyczne doświadczenie w użyciu poruszanych zagadnień.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV pod adres projekty@inkubator.uw.edu.pl. Zgłoszenia przyjmowe są w trybie ciągłym, przez cały rok. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. W aplikacji prosimy o umieszczenie odpowiednich klauzul ze wskazanego obowiązku informacyjnego.