Przedsiębiorczość to styl życia
– chcemy go z Wami kształtować!

Inkubator UW to miejsce, w którym studenci, doktoranci i pracownicy UW przekształcają swoje pomysły i marzenia w realne biznesy.

W Inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego przedsiębiorczość rozumiemy jako umiejętność wykorzystania szans, których inni nie dostrzegają, a także wypełnienia przestrzeni studenckimi inicjatywami, stanowiącymi odpowiedź na potrzeby rynku.

Inkubator UW:
Wspiera | Rozwija | Inspiruje

Każdego dnia zespół Inkubatora dokłada wszelkich starań, aby wspierać studentów w realizacji rozwiązań biznesowych, naukowych czy z zakresu ekonomii społecznej, będących odpowiedzią na realne wyzwania i potrzeby gospodarcze i społeczne.

Naszym zadaniem jest rozbudzanie kreatywności i myślenia przedsiębiorczego oraz inspirowanie i wspieranie w realizacji projektów społeczności UW, czyli studentów, doktorantów i pracowników.

W naszych przestrzeniach pomysły spotykają możliwości. Łączymy ludzi o odmiennych sposobach myślenia i licznych zainteresowaniach, którzy mają jednak wspólny cel: chcą działać. Uczestnicy Inkubatora to osoby, które mają motywację i pragną zdobywać kompetencje, aby zmieniać swoje otoczenie. Co ważne, nie są im obce otwartość na nowe wyzwania i odpowiedzialność za kreowanie zmiany.

Uczestnicy Inkubatora współpracują z trenerami i praktykami biznesu, a także rozwijają pomysły pod okiem ekspertów, w tym kadry UW, dodatkowo mogą korzystać również z infrastruktury Uniwersytetu.

O Inkubatorze

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego został powołany 21 marca 2017 roku w celu wspierania studentów w rozwoju przedsiębiorczości.  14 września 2022 roku uzyskaliśmy akredytację Samorządu Województwa Mazowieckiego do świadczenia usług prorozwojowych dla MŚP, jako Mazowiecka Instytucja Otoczenia Biznesu o profilu Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.  

Jesteśmy miejscem, w którym w bezpiecznych warunkach i pod okiem ekspertów, mogą oni skonsultować swoje pomysły i przetestować rozwiązania: technologiczne, biznesowe, naukowe lub z zakresu ekonomii społecznej. Pomagamy studentom w rozwoju projektów znajdujących się w różnych fazach dojrzałości rynkowej. Organizujemy warsztaty, szkolenia oraz spotkania inspiracyjne z przedstawicielami biznesu, a także udostępniamy studentom nowoczesną infrastrukturę i przestrzeń do pracy. Jedną z nich znajdziesz na Wydziale Fizyki. To Makerspace@UW, czyli aż 5 prototypowni (druku 3D, elektroniczna, krawiecka, obróbki drewna oraz komputerowa) i część coworkingowa, które każdego dnia pozostają do dyspozycji studentów.

Inkubator UW działa w ramach Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.

Dla kogo?

Oferta Inkubatora UW skierowana jest do społeczności UW, czyli każdej osoby studiującej, doktoryzującej się lub pracującej na Uniwersytecie Warszawskim, która ma pomysł na biznes, ale nie wie, jak wcielić go w życie – szuka inspiracji lub chce rozwijać kompetencje: miękkie, przedsiębiorcze, technologiczne lub biznesowe.

Inkubator – przy współpracy ze spółką celową UWRC sp. z o. o. – wspiera studentów również w preinkubacji, czyli stawianiu pierwszych kroków na rynku.

faq

Biuro Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (III piętro). Nasze przestrzenie znajdziecie jednak również w budynku B na Wydziale Fizyki przy ul. Pasteura 5, p. B1.44-46 (Makerspace@UW).

Oferta Inkubatora UW, np.: konsultacje, wydarzenia, programy, szkolenia, warsztaty oraz korzystanie z przestrzeni coworkingowej jest darmowe. Warunkiem jest jednak bycie studentem, doktorantem lub pracownikiem UW lub WUM.

Posiadamy także ofertę komercyjną skierowaną do osób rozwijających swoje projekty  i startupy.  Wynajmujemy powierzchnię biurową (przestrzeń III piętra BUW) i konferencyjnej. Napisz do nas, aby poznać szczegóły!

Warunkiem korzystania z oferty Inkubatora UW jest bycie częścią społeczności UW, czyli każdej osoby studiującej, doktoryzującej się lub pracującej na Uniwersytecie Warszawskim, a także założenie darmowego konta i akceptacja regulaminu w panelu użytkownika.

Studenci przebywający na urlopie dziekańskim mogą korzystać z oferty Inkubatora UW, gdyż zgodnie z regulaminem studiów zachowują wszelkie prawa studenta.

Aby skorzystać z oferty Inkubatora UW wystarczy zalogować się w panelu użytkownika, wyszukać w kalendarzu wydarzenie i dołączyć do niego, klikając w przycisk “zapisz się”. Szczegóły otrzymasz w wiadomości mailowej.

Nie. Oferta Inkubatora UW skierowana jest zarówno do osób, które tworzą już swój projekt (biznesowy, naukowy, społeczny) lub mają pomysł, jak również studentów, którzy dopiero go szukają.

Wszelkie wyroby powstające w prototypowniach na Makerspace@UW nie mogą być przedmiotem komercjalizacji, co oznacza, że możesz tworzyć i testować u nas Twoje rozwiązania, ale nie możesz ich sprzedawać. Studenci mogą wykorzystywać dostępny sprzęt i materiały na potrzeby własne oraz edukacyjne. Dotyczy to wszystkich pracowni.

Dostęp do Inkubatora UW jest nieograniczony. Każdy student, doktorant i pracownik, w godzinach pracy danych miejsc, może skorzystać z przestrzeni Makerspace@UW oraz przestrzeni coworkingowych po uprzednim dokonaniu rezerwacji na stronie iuw.edu.pl. Dodatkowo, na warsztaty, konsultacje i spotkania inspiracyjne obowiązują zapisy, a do akademii i programów realizowanych przez Inkubator UW odbywają się rekrutacje, o których dowiesz się z aktualności. 

Informacje o aktualnej ofercie Inkubatora UW znajdziesz na stronie internetowej iuw.edu.pl oraz śledząc nasze social media:

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Podcast

Inkubatory przedsiębiorczości, w podstawowej warstwie, dzielą się na te, które zajmują się preinkubacją (wsparciem osób przed założeniem działalności gospodarczej – bez rejestracji działalności gospodarczej w urzędach można działać jako pion inkubatora, korzystając z jego osobowości prawnej) oraz świadczące pomoc na zasadach inkubacji (wsparcie od momentu rejestracji działalności gospodarczej w postaci porad prawnych, księgowości, szkoleń i doradztwa).
Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego spełnia obie te funkcje. Osoby z pomysłem na biznes mogą zarówno skorzystać z oferty preinkubacji która odbywa się poprzez spółkę celową Uniwersytetu Warszawskiego – UWRC, jak i z szeregu szkoleń, programów mentoringowych czy konkursów grantowych.

Zadaniem Inkubatora UW jest podwyższanie kompetencji przedsiębiorczych wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, co stanowi zasadniczą różnicę w działaniu Inkubatora UW i obecnych na rynku inkubatorów przedsiębiorczości.

Oferta Inkubatora UW oraz Makerspace@UW jest skierowana wyłącznie do osób studiujących, doktoryzujących się lub pracujących na UW. Absolwentów i studentów innych uczelni zachęcamy do zapoznania się z ofertami innych prototypowni lub inkubatorów przedsiębiorczości.

Wybrane wydarzenia z naszej oferty mogą być skierowane również do osób z innych uczelni niż Uniwersytet Warszawski. Dowiesz się o tym z informacji o wybranym wydarzeniu w aktualnościach.

Dzieje się