Inkubator UW oraz Bank Pekao S.A. partnerami strategicznymi

Przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego oraz Banku Pekao S.A. podpisali porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw edukacyjnych, wspierających przedsiębiorczość i rozwój innowacji, a także współpracy środowiska naukowego z biznesem.


 

Celem partnerstwa jest wsparcie merytorycznejstrategicznej oraz technologicznej współpracy pomiędzy instytucjami. Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów banku oraz kadry naukowej Uniwersytetu Warszawskiego pozwoli na efektywne wsparcie działań innowacyjnych, budowę unikalnych konceptów naukowo-biznesowych, a także dodatkowych możliwości edukacyjnych i rozwojowych dla studentów.

Obszarami szczególnego zainteresowania partnerów są nowoczesne technologie, w tym zaawansowane metody matematyczne i statystyczne, analityka danych, technologie komputerowe i techniki obliczeń wielkoskalowych, a także rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli obu instytucji – prorektor ds. rozwoju, prof. UW dr hab. Annę Gizę-Poleszczuk oraz dra Marka Lusztyna, wiceprezesa zarządu Banku Pekao S.A. A pierwszą wspólną inicjatywą Banku Pekao oraz UW był maraton programowania – hackathon Banku Pekao. Odbył się on w weekend 22-24 lutego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a jego uczestnicy pracowali nad innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi wykorzystania danych z terminali płatniczych.

W planach są kolejne inicjatywy Banku i UW. Możliwa będzie na przykład realizacja przedsięwzięć z wykorzystaniem infrastruktury obliczeniowej Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz zasobów banku. Porozumienie zakłada także współpracę przy organizacji konferencji, debat i warsztatów adresowanych zarówno do społeczności akademickiej, pracowników banku, jak i szerszego odbiorcy.

„Jesteśmy przekonani, że kluczowymi działaniami pozwalającymi uwolnić potencjał gospodarczy jest edukacja w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości, a także zaawansowanych technik cyfrowych i analitycznych. Wierzymy, że współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, a więc współdziałanie świata nauki i biznesu, którą rozpoczęliśmy wspólnym hackathonem stworzy wyjątkową przestrzeń dla rozwoju innowacji” – powiedział Bartosz Zborowski, dyrektor departamentu innowacji i płatności Pekao.

„Inkubator UW działa na rzecz środowiska akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego już od blisko dwóch lat. W tym czasie udało nam się zbudować społeczność liczącą kilka tysięcy osób. Do grona naszych partnerów strategicznych –   z którymi będziemy działać na rzecz tej społeczności dołącza dzisiaj jedna z największych i najbardziej zaawansowanych instytucji finansowych w naszym kraju. Dzięki naszej współpracy możliwy będzie rozwój oferty Inkubatora UW w nowych kierunkach” – powiedział Jacek Sztolcman, kierownik Inkubatora UW.

W ramach współpracy partnerzy planują wykorzystanie swoich doświadczeń, kompetencji i zasobów, w celu doskonalenia programów wspierających kształcenie w zakresie przedsiębiorczości, finansów oraz szeroko rozumianej edukacji zawodowej, które Inkubator UW oferuje społeczności akademickiej.

Powyższe cele będą realizowane poprzez współpracę przy organizacji akademii, warsztatów, czy wykładów, jak również realizację programów stażowych dla studentów i pracowników naukowych oraz organizację konkursów i wizyt studyjnych. W planach jest również utworzenie programów wspomagających rozwój inicjatyw biznesowych podejmowanych przez środowisko akademickie.