Kreatywne ROCHEady, czyli jak studenci zrobili szach mat stwardnieniu rozsianemu

4 tygodnie i 40 godzin spędzonych z ekspertami - tyle wystarczyło, by interdyscyplinarne zespoły stworzyły rozwiązania dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane!

Kreatywne ROCHEady rozpoczęłą debata online Zrozumieć SM, która zapoznała uczestników z tematem, zainspirowała do dalszego działania, a nam wszystkim przybliżyła stwardnienie rozsiane – jego objawy, przebieg i to, z czym mierzą się pacjenci. Następnie uczestnicy wyruszyli w podróż do świata medycyny i w ramach teambuildingu zintegrowali się w zespołach projektowych.
Kolejne cztery tygodnie były pełne wielu warsztatów i spotkań z ekspertami. Uczestnicy poznali, między innymi, metody Design Thinkingu, zwalidowali swoje pomysły, nauczyli się zarządzać czasem i zasobami, pozyskiwać pieniądze na przedsięwzięcia i skutecznie prezentować swoje projekty inwestorom. 
W ramach Kreatywnych ROCHEad powstały cztery innowacyjne rozwiązania, a uczestnicy do ostatniej chwili walczyli o punkty, które mogły zdecydować o ich zwycięstwie.

Podczas finału wydarzenia zespoły zaprezentowały swoje rozwiązania w formie 3-minutowych pitchów. Jury w składzie: Aleksandra Zimnoch (kierowniczka Inkubatora UW i przewodnicząca jury), Aleksandra Woźniak (Startup Development Manager, Inkubator UW), Małgorzata Szpejewska-Cedro (PR Lead Roche Polska), dr hab. Michał Zdziarski (wykładowca Wydziału Zarządzania UW, współzałożyciel startupów Wheelstair i MeWheel) oraz Malina Wieczorek (założycielka i prezeska Fundacji SM-walcz o siebie) zdecydowało się przyznać aż dwa pierwsze miejsca. Przyznano je twórcom aplikacji SMart therapy (Annie Kiszce, Ivo Johnowi, Kseni Klamut i Małgorzacie Węcławiak) oraz fundacji MySupport (Michałowi Pacholskiemu, Paulinie Wareluk, Dorocie Malickiej i Elwirze Gliwskiej).

Mamy nadzieję, że już niedługo usłyszycie o tych projektach – mają w sobie tę moc 🙂 

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w ten niezwykły i ważny projekt:

  • Roche Polska (partnerowi wydarzenia), Anecie Kawęczyńskiej-Lasoń, Małgorzacie Szpejewskiej-Cedro, Sabrinie Staniszewskiej-Szewczyk, Jackowi Ziemskiemu,
  • Malinie Wieczorek i Fundacji SM – walcz o siebie,
  • dr n. med. Aleksandrze Podleckiej- Piętowskiej,
  • Dominice Czarnocie- Szałkowskiej i Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego,
  • Piotrowi Nowalińskiemu,
  • dr. hab. Michałowi Zdziarskiemu,
  • Maciejowi Ciechanowiczowi,
  • zespołowi Teamformacji,
  • całej kadrze trenerskiej: Hubertowi Dybie, Przemkowi Krawczykowi, Noemi Gryczko, Kamilowi Mieszkowskiemu, Małgorzacie Wardaszce-Dręgowskiej, Joannie Matuszewicz-Pawłowskiej, Rafałowi Cupiałowi
  • i wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Kreatywnych ROCHEad. 

——————-
Jeśli i Wy chcielibyście rozwijać swój projekt (czy nawet pomysł) przy wsparciu ekspertów i przeżyć niezapomnianą przygodę, zapiszcie na konsultacje, a zespół Inkubatora pomoże Wam ruszyć z miejsca i założyć Wasz pierwszy startup, jeszcze na studiach.

Chcecie doświadczyć interdyscyplinarnej, międzynarodowej pracy projektowej? Zgłoście się do EduHack 2021 – hackathonu odpowiadającego na wyzwania edukacji zdalnej. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej: https://eduhack.iuw.edu.pl/