MatchIT
czyli jak tworzyć projekty cyfrowe

MatchIt to przedmiot, który prowadzimy w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich. W interdyscyplinarnych zespołach opracowywane są rozwiązania, które mają na celu stworzenie produktu cyfrowego wspomagającego wybraną grupę docelową. Jak we wszystkich naszych działaniach stawiamy na aktywny udział studentów, kontakt z najlepszymi trenerami i zdobywanie praktycznych umiejętności!

Podczas warsztatów nauczymy Cię tworzenia projektów cyfrowych od inspiracji do wersji testowej, będących realną odpowiedzią na potrzeby.

AKTUALNA REKRUTACJA

dlaczego warto

Podczas zajęć będziesz korzystać z nowych rozwiązań technologicznych

Dopracujesz umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole

Zaczerpniesz dużą dawkę wiedzy oraz doświadczenia od mentorów i praktyków

Stworzysz projekt cyfrowy od inspiracji aż do wersji testowej

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje

Opinie uczestników

faq

Program trwa 6 tygodni w ramach których spotykamy się na 3 zjazdach.

Zajęcia będą się odbywać w piątki i soboty, według rozpiski dostępnej w USOS-ie i rejestracji żetonowej.

Zajęcia odbywają się online.

Udział w programie jest bezpłatny.

W programie mogą wziąć udział studenci Uniwersytetu Warszawskiego.

Tak, eksperci są do dyspozycji uczestników programu.

Tak, uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach. Rezygnacja w czasie trwania tury rejestracji odbywa się przez samodzielne wyrejestrowanie się poprzez system USOS, po zamknięciu tury rejestracji i nie później niż po połowie zajęć, należy wysłać maila do koordynatora/koordynatorki zajęć z prośbą o wyrejestrowanie.

Tak, obecność jest obowiązkowa na wszystkich zjazdach.

Kryteria przedstawiane są na pierwszych zajęciach. W razie wątpliwości należy zwrócić się do koordynatora/koordynatorki przedmiotu.

Nie przewidujemy możliwości odrabiania nieobecności na zajęciach.

Dzieje się