Centrum Druku 3D Makerspace@UW

Wprowadzenie

Centrum Druku 3D mieści się w przestrzeni Makerspace@UW (Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 5, sala B1.44-46). Centrum liczy obecnie 10 drukarek 3D, z których może skorzystać każdy uczestnik Inkubatora UW po przejściu odpowiedniego szkolenia.

Opiekunem Centrum Druku 3D jest Maciej Bartylak - maciej.bartylak@inkubator.uw.edu.pl

Zmiany w Centrum Druku 3D

Zakończone:

Planowane:

Podstawowe informacje

Kliknij pole aby je rozwinąć

Jeżeli masz pomysł związany z drukiem 3D, który chciałbyś zrealizować, ale

 • Nie wiesz czy ma on sens
 • Nie wiesz jak rozpocząć jego realizację
 • Potrzebujesz wsparcia od strony technicznej
 • Masz inne wątpliwości

skontaktuj się z opiekunem Centrum Druku 3D - maciej.bartylak@inkubator.uw.edu.pl

Odpowiemy jak najszybciej i dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc. Zapraszamy również na prowadzone przez nas szkolenia z druku 3D - ze zdobytą na nich wiedzą dużo łatwiej samodzielnie ocenić sens projektu i rozpocząć jego realizację.

Zapraszamy na nasze podstawowe szkolenie - praktyczny druk 3D. W trakcie 4 godzin zdobędziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące praktycznego wykorzystania druku 3D oraz nauczysz się przygotowywać i wykonywać wydruki. Po szkoleniu zabierzesz ze sobą samodzielnie wykonany wydruk oraz uzyskasz uprawnienia do rezerwacji drukarek 3D w IUW.

Zapraszamy na szkolenie z projektowania w Autodesk Inventor. W trakcie 4 godzin nauczysz się samodzielnie tworzyć różnorakie modele, ze szczególnym skupieniem na wytworach funkcjonalnych.

Planowane jest również uruchomienie szkoleń z Blendera.

Więcej informacji o samodzielnej nauce projektowania i różnicach między różnymi aplikacjami opublikujemy wkrótce.

Jeżeli przeszedłeś nasze podstawowe szkolenie z druku to możesz korzystać z rezerwacji drukarek. Przed rezerwacją musisz zapoznać się z zasadami korzystania, dostępnymi niżej. W zależności od edycji szkolenia w którym wziąłeś udział będziesz dysponował innymi uprawnieniami, o nich także przeczytasz w kolejnej sekcji.

W naszej ofercie w niedługim czasie znajdą się także szkolenia przekazujące dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu druku 3D. Zapraszamy również do szkoleń z projektowania 3D, które pozwolą Ci samodzielnie tworzyć modele do wydrukowania.

Jeżeli realizujesz projekt związany z drukiem 3D, albo po prostu wydrukowałeś coś fajnego podziel się tym z nami - prześlij nam zdjęcia z krótkim opisem dotyczącym projektu. Wybrane zdjęcia wydrukujemy i zaprezentujemy w naszej przestrzeni. Zdjęcia i opisy należy przesyłać na adres maciej.bartylak@inkubator.uw.edu.pl w temacie umieszczając wyraz "Zdjęcia".

Jeżeli umiesz obsługiwać drukarki 3D i potrzebujesz jedynie uzyskać dostęp do sprzętu zapraszamy do kontaktu z opiekunem Centrum Druku 3D. Przed otrzymaniem dostępu będziesz musiał udowodnić swoje kompetencje oraz przejść krókie (ok. 15 minut) przeszkolenie dotyczące spraw specyficznych dla naszych drukarek i procedur ich użytkowania.

Zasady korzystania z drukarek

Pełne zasady korzystania znajdziesz poniżej, w tym miejscu wkrótce pojawi się skrócona informacja przypominająca podstawowe zasady.

A. Wstęp

 1. Korzystanie z drukarek jest możliwe jedynie dla uprawnionych uczestników Inkubatora UW po dokonaniu rezerwacji w systemie internetowym oraz akceptacji jej przez opiekuna sprzętu.
 2. Dokonując rezerwacji uczestnik potwierdza, że zapoznał się z pełnymi zasadami korzystania z drukarek i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Wyjaśnienie terminów:
  • "opiekun" - opiekun Centrum Druku 3D.
  • "community officer" - pracownik Inkubatora UW aktualnie dyżurujący w przestrzeni.
  • "pracownik" - opiekun, community officer lub inna osoba zatrudniona do obsługi makerspace@UW.
  • "zgłoszenie opiekunowi" - przesłanie odpowiedniej informacji emailem opiekunowi, najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego wykorzystanie rezerwacji.
  • "konsultacja z opiekunem" - rozmowa z opiekunem (osobista/mailowa) w celu ustalenia szczegółów rezerwacji.

B. Rezerwacje

 1. Rezerwacja powinna być dokonana najpóźniej do godz. 12:00 dnia poprzedzającego dzień wykorzystania rezerwacji. W tym samym terminie uczestnik powinien odwołać rezerwację, której nie będzie w stanie wykorzystać.
 2. Osoba odbierająca rezerwację musi zgłosić się do community officera lub opiekuna (jeśli jest obecny w przestrzeni) przed skorzystaniem z drukarki.
 3. Osoby przeszkolone przed 22.10.2018 muszą podczas odbierania rezerwacji dodatkowo zapoznać się z regulaminem BHP i potwierdzić ten fakt podpisem na liście.
 4. Wykorzystując rezerwację należy przestrzegać wytycznych przekazanych przez pracowników oraz instrukcji znajdujących się na drukarkach i w ich pobliżu. W przypadku sprzeczności nadrzędne są wytyczne przekazane przez pracownika.
 5. Rezerwację może odebrać jedynie osoba, która jej dokonała. W przypadku chęci wykorzystania rezerwacji przez grupę osób, ich lista musi zostać zgłoszona opiekunowi.
 6. Informacje dotyczące szczegółowych zasad wykorzystania konkretnych drukarek znajdują się w ich opisach w systemie rezerwacji sprzętu.
 7. Rezerwacja może zostać anulowana, skrócona lub przekierowana na inną drukarkę z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. W takiej sytuacji uczestnik zostanie powiadomiony mailowo lub osobiście.

C. Limity wykorzystania

 1. Uczestnik ma prawo do rezerwacji maksymalnie:
  • 2 drukarek jednocześnie,
  • 20 godzin w ciągu tygodnia,
  • 50 godzin w ciągu miesiąca.
 2. Wszystkie wydruki muszą planowo odbywać się w godzinach otwarcia przestrzeni.
 3. W przypadku potrzeby przekroczenia wyżej wymienionych limitów lub wydruków nocnych konieczna jest konsultacja z opiekunem przed dokonaniem rezerwacji.
 4. W przypadku problemów technicznych z wydrukiem dopuszczalne jest wydłużenie czasu rezerwacji o maksymalnie 1 h (w tym także poza godziny otwarcia przestrzeni) bez konsultacji z opiekunem, o ile nie koliduje to z inną rezerwacją.

D. Uprawnienia

 1. Uprawnienia do korzystania z drukarek uzyskuje się poprzez uczestnictwo w odpowiednim szkoleniu. prowadzonym przez Inkubator UW lub poprzez potwierdzenie przez opiekuna zdobytych poza IUW umiejętności korzystania z drukarek 3D w technologii FDM.
 2. Uprawnienia wygasają, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od przejścia szkolenia lub ostatniej rezerwacji drukarki uczestnik nie zrealizuje kolejnej rezerwacji. Do odzyskania uprawnień obowiązuje taka sama procedura jak dla osób, które zdobyły umiejętności dotyczące druku 3D poza IUW.
 3. W przypadku naruszenia zasad wykorzystania drukarek, regulaminu BHP lub wykazania rażącej niewiedzy w zakresie obsługi drukarki każdy pracownik może wymagać od uczestnika natychmiastowego zaprzestania korzystania z drukarki. W takiej sytuacji opiekun może również zdecydować o czasowym lub stałym cofnięciu uprawnień uczestnika.

W związku z ciągłym rozwojem Centrum Druku 3D często zmieniamy programy szkoleń oraz rozszerzamy ofertę o nowe. Tu znajdziesz informacje jakie uprawnienia zyskujesz po przejściu konkretnych szkoleń:

 • Wstęp do druku 3D (03.2017-12.2017) - uprawnia do rezerwacji drukarek FlashForge (Creator Pro, Dreamer) oraz standardowych drukarek Prusa MK3 (pierwsze użycie po zapoznaniu się z instrukcją i pod nadzorem Community Officera)
 • Praktyczny druk 3D 1/2 + 2/2 (01.2018-09.2018) - jak wyżej
 • Praktyczny druk 3D (10.2018 i później) - uprawnia do rezerwacji drukarek Prusa MK3
 • Rozszerzenie druku 3D: FlashForge (planowane) - uprawnia do rezerwacji drukarek FlashForge (szkolenie tylko dla osób uprawnionych do korzystania z Prus MK3)

Uprawnienia można także uzyskać poprzez potwierdzenie przez opiekuna Centrum Druku 3D umiejętności zdobytych poza Inkubatorem UW.

Informacje szczegółowe

Centrum Druku 3D dysponuje trzema modelami drukarek:

 • Original Prusa i3 MK3 (7 sztuk)
  • W tym: 6 sztuk dedykowanych do druku PLA, 1 sztuka do zadań specjalnych z zainstalowanym dodatkiem do druku wielomateriałowego
 • FlashForge Creator Pro (2 sztuki)
 • FlashForge Dreamer (1 sztuka)
  • Zainstalowany extruder Flexion

Wkrótce opublikujemy więcej informacji technicznych na temat drukarek.

Jeżeli dana drukarka nie jest dostępna w rezerwacji sprzętu, to oznacza, że została z niej wycofana z przyczyn organizacyjnych lub technicznych. Wiecej informacji nt. stanu konkretnej maszyny możesz uzyskac u opiekuna.

Wkrótce opublikujemy więcej informacji na temat dostępnych filamentów, w międzyczasie z ofertą można zapoznać się osobiście odwiedzając makerspace@UW.

Wkrótce opublikujemy więcej informacji na temat oprogramowania wykorzystywanego do projektowania i przygotowania wydruków.

Slicery

Zalecane slicery:
FlashForge - FlashPrint
Prusa - Slic3r Prusa Edition

W przypadku wykorzystania oprogramowania Cura do pracy z drukarkami Prusa zaleca się instalację profili przygotowanych przez producenta.

Na laptopach makerspace@UW, opróćz ww. slicerów, dostępny jest także Simplify3D - zaawansowany, komercyjny slicer, współpracujący ze wszystkimi drukarkami dostępnymi w Centrum Druku 3D. W celu wypożyczenia laptopa należy zgłosić się do Community Officera.

Modelowanie 3D

Zalecane oprogramowanie:
Autodesk Inventor
Blender

Inne propozycje:
Autodesk Fusion360
OpenSCAD

Obecnie oferujemy następujące szkolenia związane z projektowaniem i drukiem 3D:

 • Praktyczny druk 3D
 • Zaawansowany druk 3D

Więcej informacji wkrótce.

Nie wszystkie szkolenia z powyższej listy są uruchamiane w każdym miesiącu.
Szczegółowe opisy szkoleń znajdują się pod linkami.

Często zadawane pytania (FAQ)

Q: Mam złożony projekt, do którego nie wystarczy sam druk 3D. Jak makerspace@UW może mi pomóc?
A: Makerspace@UW poza drukarkami 3D oferuje także m.in. pracownię elektroniczną, stolarnię, narzędzia do pracy w metalu czy drukarkę UV. Jeżeli jakimś sprzetęm nie dysponujemy to postaramy się poinformować Cię gdzie i jak mógłbyś uzyskać do niego dostęp. Skontaktuj się z nami na makerspace@uw.edu.pl

Q: Czy mogę skorzystać z komputera w makerspace, żeby przygotować wydruk?
A: Tak. Wystarczy, że poprosisz obecnego w przestrzeni Community Officera o udostępnienie laptopa. Sugerujemy jednak przygotowanie pliku wcześniej - uzyskasz w ten sposób informację ile czasu zajmie wydruk, a więc także na ile czasu musisz zarezerwować stanowisko.

Kontakt

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Nadal masz wątpliwości? Uważasz, że na tej stronie przydałyby się dodatkowe informacje?

Skontaktuj się z opiekunem Centrum Druku 3D - maciej.bartylak@inkubator.uw.edu.pl