Płatny staż w dziale medycznym Pfizera!

Jesteś studentem dwóch ostatnich lat studiów magisterskich lub równoważnych (np. lekarskich,
farmaceutycznych)? Chcesz poznać zasady pracy w dziale medycznym międzynarodowej firmy farmaceutycznej?

Zgłoś się na staż w międzynarodowej firmie Pfizer i zastosuj wiedzę zdobytą podczas studiów w praktyce.

Co oferujemy?

 • Pracę na podstawie umowy zlecenie (staż płatny)
 • Staż odbywający się pod nadzorem dedykowanego opiekuna stażu
 • Regularne spotkania z przydzielonym mentorem
 • Na czas stażu: dołączenie do zespołu pracowników Pfizer, udział w spotkaniach i dyskusjach zespołu
 • Uczestnictwo w dostępnych szkoleniach i treningach wewnętrznych
 • Poznanie charakteru pracy w dziale medycznym firmy farmaceutycznej, a w szczególności poznanie:
  • Procesu opracowywania nowych rozwiązań terapeutycznych
  • Obszarów terapeutycznych istotnych dla firmy Pfizer
  • Systemu popularyzowania informacji o nowych dostępnych rozwiązaniach terapeutycznych w środowisku pracowników ochrony zdrowia
  • Zasad etycznego i zgodnego z prawem prowadzenia reklamy produktów leczniczych
  • Metod wyszukiwania prac naukowych, informacji o kongresach naukowych dotyczących wybranych obszarów terapeutycznych
 • Możliwość realizacji samodzielnych zadań pod kierunkiem mentora (przykładowe projekty poniżej)
 • Spotkanie podsumowujące staż podczas którego stażysta otrzyma informację zwrotną dot. swoich kluczowych kompetencji, umiejętności i predyspozycji
 • Stażysta po zakończeniu stażu otrzyma poświadczenie odbycia stażu wraz z potwierdzeniem nabytych umiejętności

Czego oczekujemy od stażysty?

 • Podjęcia pracy w niepełnym wymiarze godzin przez 4 miesiące (ok. 320h), z założeniem około 60-80h pracy w miesiącu, możliwość dostosowania godzin odbywania stażu do terminów zajęć i obowiązków na uczelni
 • Zaangażowania w bieżącą pracę zespołu, pomoc w realizacji codziennych zadań, a także w rozwiązywaniu złożonych problemów i wyzwań
 • Kreatywnego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na uczelni do zwiększenia efektywności pracy zespołuPodjęcia realizacji własnego projektu pod kierunkiem i nadzorem pracownika Pfizer
 • Podjęcia realizacji własnego projektu pod kierunkiem i nadzorem pracownika Pfizer

Organizacja stażu

 • Miejsce odbywania stażu: praca hybrydowa: biuro Pfizer, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16B oraz częściowo praca zdalna
 • Ustalony program stażu, pozwalający na połączenie zdobywania nowych umiejętności przez stażystę z pracą na rzecz firmy.
 • Stażysta będzie pracował pod nadzorem opiekuna stażu, którego rolą jest wdrożenie stażysty do pracy i skontaktowanie z odpowiednim mentorem lub mentorami.

Przykładowe zadania wykonywane podczas stażu

 • Wspieranie bieżących projektów realizowanych w zespole (wsparcie organizacyjne)
 • Pomoc w przygotowaniu instrukcji usprawniających pracę zespołu
 • Pomoc w organizacji szkoleń wewnętrznych
 • Pomoc w dalszym usprawnianiu programu stażowego dla przyszłych stażystów
 • Praca samodzielna nad jednym własnym projektem przez cały czas stażu – we współpracy z opiekunem stażu. Temat projektu będzie związany z specjalizacją stażysty.

Przykładowe projekty:

 • Sporządzenie kompleksowej mapy ekspertów specjalizujących się w określonym schorzeniu;
 • Wyszukanie i analiza dostępnych danych opisujących sytuację zdrowotną, proces leczenia, epidemiologię choroby etc.;
 • Przygotowanie modelu szkoleń wewnętrznych dla wybranych leków;
 • Przygotowanie optymalnego modelu komunikowania danych naukowych dotyczących wybranych leków, z uwzględnieniem nowoczesnych kanałów komunikowania;
 • Ocena niezaspokojonych potrzeb medycznych w polskim systemie ochrony zdrowia w wybranym obszarze terapeutycznym;

Istnieje możliwość realizacji projektu zgodnego z zainteresowaniami stażysty lub programem studiów.

Zakładane zaangażowanie czasowe w poszczególne składowe stażu:

 • samodzielna realizacja projektu/ów – ok. 40% czasu
 • działania wspierające i pomocnicze w pracy działu – ok. 25% czasu
 • szkolenia, uczestnictwo w spotkaniach, poznawanie charakterystyki i zadań poszczególnych funkcji w dziale – ok. 25% czasu
 • indywidualne rozmowy z ekspertami firmy – ok. 10% czasu

Rekrutacja na staż została zamknięta. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.