O tym, że program Mentoring UW jest “super” wiedzą nie tylko jego uczestnicy. Druga edycja programu została otrzymała prestiżowe wyróżnienie “Super M” przyznane przez European Mentoring and Coaching Council Poland (EMCC) w kategorii Programu Mentoringowego organizowanego przez Instytucję Edukacyjną! To potwierdzenie jakości programu i nagrodzenie pracy wszystkich zaangażowanych w projekt osób.

 

EMCC jest organizacją obejmującą wszystkich zainteresowanych w celu promowania jakości i rozwoju coachingu i mentoringu. EMCC jest stowarzyszeniem ogólnoeuropejskim. To niezależna, bezstronna organizacja non-profit.

Celem konkursu jest promowanie mentoringu jako metody rozwojowej poprzez wskazywanie różnorodności, skuteczności oraz sposobów organizacji najlepszych programów mentoringowych realizowanych w Polsce.