Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego modelu sedymentacji węglanowej na podstawie zmian parametrów orbitalnych Ziemi. Realizacja projektu ma na celu przeprowadzenie badań niezbędnych do wykształcenia nowego innowacyjnego narzędzia stratygraficzno-sedymentologicznego możliwego do zastosowania w skali całego świata. Projekt zakłada stworzenie autorskiego modelu sedymentacji węglanowej powstałego w oparciu o rytmiczne zmiany parametrów orbitalnych naszej planety oraz dostępną wiedzę z zakresu sedymentacji skał węglanowych. Algorytm stworzony w ramach projektu pozwoli na określenie wieku skał, czasu trwania wydarzeń zapisanych w skałach oraz odcyfrowania naturalnych zmian klimatu w przeszłości.

Wydatkowanie grantu:

Zlecanie analiz laboratorum zewnętrznym oraz wynajem sprzętu pomiarowego do przeprowadzania badań.

Zespół:

Radosław Staniszewski – Wydział Geologii UW

Łukasz Czepiński – Wydział Biologii UW

Anna Filipek – Wydział Geologii UW

Afiliacja:

Wydział Geologii UW

sponsor minigrantu

logo Roche

KOordynatorzy projektu

Radosław Staniszewski

Łukasz Czepiński

Anna Filipek

Dzieje się