logo inkubatora uw - litera 'i' przepleciona z literą 'u' oraz 'w'

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego modelu sedymentacji węglanowej na podstawie zmian parametrów orbitalnych Ziemi. Realizacja projektu ma na celu przeprowadzenie badań niezbędnych do wykształcenia nowego innowacyjnego narzędzia stratygraficzno-sedymentologicznego możliwego do zastosowania w skali całego świata. Projekt zakłada stworzenie autorskiego modelu sedymentacji węglanowej powstałego w oparciu o rytmiczne zmiany parametrów orbitalnych naszej planety oraz dostępną wiedzę z zakresu sedymentacji skał węglanowych. Algorytm stworzony w ramach projektu pozwoli na określenie wieku skał, czasu trwania wydarzeń zapisanych w skałach oraz odcyfrowania naturalnych zmian klimatu w przeszłości.

Wydatkowanie grantu:

Zlecanie analiz laboratorum zewnętrznym oraz wynajem sprzętu pomiarowego do przeprowadzania badań.

Zespół:

Radosław Staniszewski – Wydział Geologii UW

Łukasz Czepiński – Wydział Biologii UW

Anna Filipek – Wydział Geologii UW

Afiliacja:

Wydział Geologii UW

sponsor minigrantu

logo Roche

KOordynatorzy projektu

Radosław Staniszewski

Łukasz Czepiński

Anna Filipek

Dzieje się