Almasdar – Business Language Travel

Almasdar jest przedsięwzięciem powstałym w 2021 roku w ramach programu preinkubacji realizowanego przez UWRC – spółkę celową Uniwersytetu Warszawskiego.

Tworzony jest przez grupę arabistów wykształconych na Wydziale Orientalistycznym UW. Przedsięwzięcie oparte jest na trzech filarach: Wsparciu biznesowym polskich firm chcących wejść na rynki arabskie oraz arabskich firm planujących ekspansję na rynek polski; Usługach tłumaczeniowych ustnych i pisemnych polsko-arabsko-angielskich; Organizacji wyjazdów biznesowych do krajów arabskich oraz obsługi arabskojęzycznych grup turystycznych w Polsce. Ze względu na wiedzę, doświadczenie i wykształcenie nasze działania koncentrują się na rynkach państw arabskich zrzeszonych w Lidzie Państw Arabskich, do której należą: Algieria, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Dżibuti, Egipt, Irak, Jemen, Jordania, Katar, Komory, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Mauretania, Oman, Palestyna, Somalia, Sudan, Syria, Tunezja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Projekt od 2021 roku przechodzi przez proces preinkubacji UWRC. Dodatkowo równolegle projekt brał udział w programie Starter, w którym mentorem był Przemysław Krawczyk. Tym samym można określić, że rola Inkubatora była kluczowa, szczególnie w początkowym stadium rozwoju projektu.

KOordynatorzy projektu

zdjęcie Dominik Malebas

Dominik Masełbas

zdjęcie Zuzanna Nabulssi

Zuzanna Nabulssi

Dzieje się