Badania geofizyczne w środowiskach wysokotemperaturowych

Realizowany przez nas projekt dotyczy zagadnienia zmian pól fizycznych w obrębie objętej podpowierzchniowym pożarem hałdy pokopalnianej w Bytomiu. W ramach projektu zrealizowane zostaną pomiary geofizyczne płonącego obszaru. Zastosowane metody pomiarowe obejmą różne techniki pomiarowe, takie jak: metoda georadarowa (GPR), metoda tomografii elektrooporowej (ERT), badania termowizyjne oraz metoda sejsmiczna.

Celem projektu jest sprawdzenie w jaki sposób zmieniają się pola fizyczne w warunkach wysokotemperaturowych. Na tej podstawie chcemy później wnioskować, gdzie wewnątrz hałdy mogą występować obszary objęte pożarem. Ponieważ obecnie stosowaną metodą gaszenia takich pożarów jest rozebranie hałdy, nasze badania mają na celu nieinwazyjne lokalizacje ognisk zapłonu, co w przyszłości może ułatwić likwidację problemu. Płonące hałdy są dużym problemem środowiskowym, ponieważ unoszące się z nich opary są często toksyczne i są również źródłem emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Badania są częścią większego projektu – Coal Ignition Geophysical Research (CIGaR) – realizowanego przez studentów Wydziału Fizyki i Wydziału Geologii, w ramach działalności Koła Naukowego Geofizyki UW, ponadto w projekt zaangażowani są także przedstawiciele innych instytucji: Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Śląskiego.

Wydatkowanie grantu:

Pieniądze uzyskane z minigrantu zostaną w całości przeznaczone na wypożyczenie aparatury geofizycznej, niezbędnej do przeprowadzenia pomiarów na obszarze badań zlokalizowanym w Bytomiu.

Zespół:

  • Helena Ciechowska, III rok, Geofizyka w Geologii, Wydział Fizyki
  • Julia Chachulska, III rok, Geofizyka w Geologii, Wydział Fizyki
  • Magdalena Bartmańska, III rok, Geofizyka w Geologii, Wydział Fizyki
  • Stanisław Mieszkowski, I rok, Geologia Stosowana, Wydział Geologii
  • Agnieszka Huć, III rok, Geologia Stosowana, Wydział Geologii

Afiliacja:

Koło Naukowe Geofizyki UW

sponsor minigrantu

logo Roche

KOordynatorzy projektu

Helena Ciechowska

Julia Chachulska

Magdalena Bartmańska

Stanisław Mieszkowski

Agnieszka Huć

Dzieje się