Badania Koła Naukowego Dietetyków

Badanie ma potencjał poszerzenia wiedzy na temat wpływu stanu odżywiania i stanu psychicznego pacjenta na proces jego leczenia i rekonwalescencji pooperacyjnej

Badanie ma potencjał poszerzenia wiedzy na temat wpływu stanu odżywiania i stanu psychicznego pacjenta na proces jego leczenia i rekonwalescencji pooperacyjnej, co z kolei może przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania powikłań pooperacyjnych, skrócenia czasu hospitalizacji oraz zwiększenia skuteczności leczenia i oceny stanu pacjentów wymagających pomostowania aortalno-wieńcowego.

Wydatkowanie grantu:

Grant zostanie przeznaczony na zakup elektrod niezbędnych do wykonania analizy składu ciała u badanych pacjentów oraz na publikacje wyników badania w czasopismach naukowych.

Zespół:

Zuzanna Przekop – doktorant Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM,
Anita Grochowska – Wydział Nauki o Zdrowiu (dietetyka).
Maja Sosnowska – Wydział Nauki o Zdrowiu (dietetyka),
Dominika Fajdek – Wydział Nauki o Zdrowiu (dietetyka),
Łukasz Laskus – I Wydział Lekarski WUM,
Krzysztof Pionkowski – I Wydział Lekarski WUM,

Afiliacja: 

Studenckie Koło Naukowe Dietetyków WUM działające przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej.
Miejsce realizacji projektu: Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

sponsor minigrantu

logo Roche

KOordynatorzy projektu

Zuzanna Przekop

Anita Grochowska

Maja Sosnowska

Dominika Fajdek

Łukasz Laskus

Krzysztof Pionkowski

Dzieje się