Broomee

Broomee to inteligentny system do elastycznego transportu zbiorowego na żądanie zamawianego przez smartphone

Broomee to inteligentny system do elastycznego transportu zbiorowego na żądanie zamawianego przez smartphone. To transport, który nie ma zdefiniowanych wcześniej tras, rozkładów jazdy i przystanków. Rozwiązuje on problem nieoptymalnych tras przejazdów i rozkładów jazdy komunikacji publicznej. Trasy, rozkłady jazdy, a nawet przystanki wyznaczane są na bieżąco na podstawie następujących po sobie zgłoszeń chęci przejazdu. System w czasie rzeczywistym łączy ludzi chcących podróżować w tym samym kierunku i na bieżąco wyznacza oraz optymalizuje trasy.

Broomee opiera się na analizie big data, samouczących się algorytmach (ML) oraz sztucznej inteligencji (AI). Trasy optymalizowane są nie tylko pod kątem aktualnych zgłoszeń i potencjalnego popytu, lecz także pogody czy preferencji mieszkańców, a przede wszystkim ich zachowań i nawyków – poszczególnych użytkowników, a nie grup osób. W efekcie to transport dostosowuje się do mieszkańców, a nie mieszkańcy do transportu. 

Korzyści z wdrożenia Broomee to:  

  • niższe koszty operacyjne względem tradycyjnej sieci transportowej, 
  • większe wykorzystanie transportu zbiorowego,  
  • krótszy czas oczekiwania na przejazd,  
  • większy obszar pokrycia transportem publicznym,  
  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i liczby prywatnych samochodów na drogach, a w efekcie zmniejszenie liczby korków,  
  • wyższa jakość i poziom życia w mieście oraz na obszarach podmiejskich. 

Model biznesowy opiera się na dystrybucji systemu (SaaS) samorządom lokalnym, które dzięki Broomee mogą uzupełnić aktualny transport tym elastycznym, uruchomić go (jeśli jeszcze nie istnieje w danym regionie) lub zastąpić aktualny. Broomee może być również bezpośrednio dystrybuowane przewoźnikom i operatorom transportu, którzy we własnym zakresie chcą uruchomić innowacyjną formę transportu we współpracy z samorządami lokalnymi lub też komercyjnie.  

Nasz zespół składa się z osób z dużym doświadczeniem zawodowym i naukowym, który może pochwalić się pracą m.in. w Google, Microsoft, CERN, IBM, The Boston Consulting Group, Simon-Kucher&Partners, Nestle, czy na Uniwersytecie Warszawskim, jak również wykształceniem na najlepszych uczelniach tj. Stanford University, Singapore Management University, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka.

Broomee jest jedynym polskim startupem, który został wybrany do międzynarodowego akceleratora SmartUp Accelerator.

Ponadto wiele mówi się o nim w mediach, a reakcje czytelników na rozwiązanie są niesamowicie pozytywne:

Jeśli możesz pomóc w rozwoju Broomee swoimi kompetencjami lub kontaktami, które umożliwią wdrożenie elastycznego transportu zbiorowego na żądanie zamawianego przez smartphone, odezwij się do nas. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego dał mi możliwość rozpoczęcia pracy nad startupem. Swoją przygodę rozpocząłem od MatchIT (startup weekend) w 2017 roku. Następnie uczestniczyłem w zimowej edycji Brave Camp w 2018 roku, a poza nim w wielu szkoleniach. W 2019 roku cały czas, kontynuując pracę nad projektem, korzystałem z Programu Mentoring Działania oraz projektu MasterMind (Rusz z Miejsca). Otrzymałem też ogromne wsparcie od wielu osób z Inkubatora – w tym bezpośrednio od osób nim zarządzających. Ponadto, niemal codziennie korzystam z przestrzeni IUW, w której pracuję. Bez wsparcia Inkubatora, z pewnością, byłoby mi niezmiernie trudno trwać przy rozwoju Broomee, a tzw. pivoty modelu biznesowego, które następowały, na pewno byłyby wdrażane wolniej – tak więc nie byłbym tu, gdzie jestem teraz. Każdy, kto ma zapał do pracy i chce poświęcić się rozwojowi własnego biznesu z pewnością znajdzie ogromne wsparcie w społeczności IUW. 

KOordynatorzy projektu

portret Stefan Cywlik

Stefan Cylwik

Dzieje się