CURIEous

Projekt Interdyscyplinarnego Licealnego Konkursu Naukowego CURIEous narodził się z potrzeby – z potrzeby zachęcania młodych ludzi do interdyscyplinarnego patrzenia na świat. Organizatorem tego wydarzenia jest Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne “Symbioza”. Chcielibyśmy pokazać młodym ludziom, że nauka jest jednością, że wszystkie jej dziedziny się przenikają.

W obecnych światowych badaniach naukowych coraz większą rolę przypisuje się projektom międzyobszarowym. Biolog, fizyk czy informatyk mogą spojrzeć na dany problem pod innym kątem, a dzięki tego typu wymianie informacji powstają niesamowite wynalazki, które są przyszłością postępu technologicznego. Przygotowaliśmy tematy, które do opracowania wymagają współpracy przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Każdy z proponowanych przez nas tematów konkursowych porusza ważny problem – począwszy od światowego zagadnienia dotyczącego ochrony środowiska, poprzez problem wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych, na sztucznej inteligencji kończąc.

Warto podkreślić, że poza korzyściami takimi jak np. zdobycie nowych doświadczeń i nawiązanie kontaktów naukowych z profesorami warszawskich uczelni, uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności pracy w grupie. Cały konkurs będzie podsumowany galą finałową oraz spotkaniem z firmami patronującymi konkursowi – dzięki czemu licealiści będą mieli możliwość przećwiczenia umiejętności prezentowania swoich pomysłów przed potencjalnymi partnerami biznesowymi. Całości przyświeca nazwa konkursu – CURIEous – połączenie nazwiska polskiej dwukrotnej noblistki, chluby nauki oraz słowa curious oznaczającego ciekawość. 

Wydatkowanie grantu:

Materiały konkursowe drukowane

Nagrody dla zwycięzców konkursu

Dyplomy dla laureatów

Zespół:

Patrycja Ściślewska – studentka III roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodnicznych UW
Magda Marczak –  studentka III roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodnicznych UW
Marta Wiatrowska – studentka IV roku Biotechnologii UW
Joanna Pergoł – studentka II roku, kierunek Lekarski, WUM
Katarzyna Bujak – Doktorantka Wydziału Biologii UW

Afiliacja:

Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne “Symbioza”

sponsor minigrantu

logo Roche

KOordynatorzy projektu

Patrycja Ściślewska

Magda Marczak

Marta Wiatrowska

Joanna Pergoł

Katarzyna Bujak

Dzieje się