Inter-Akcja

➡️ O czym jest projekt?

Pomysł to organizacja pozarządowa, Inter-Akcja, mająca na celu promowanie wśród młodych osób wartości demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizację krótkoterminowych wymian młodzieżowych. Wymiany będą trwały około tygodnia, będą w nich brali udział młodzi ludzie z kilku krajów europejskich. Każda z wymian będzie poświęcona konkretnemu problemowi (demokracja, zrównoważony rozwój, integracja europejska), który przybliżany będzie uczestnikom w warsztatowej formie w duchu edukacji nieformalnej.

➡️ Skąd wziął się pomysł na projekt?

W ramach programu Erasmus + wyjechałam na kilka krótkoterminowych wymian młodzieży, które zainspirowały mnie do założenia własnej organizacji pozarządowej, w której mogłabym przeprowadzać wymiany tak, aby mogli z nich korzystać inni młodzi ludzie.

➡️ Jakie potrzeby spełnia projekt?

Projekt umożliwi młodym ludziom z różnych krajów wymianę doświadczeń i perspektyw. Uświadomi codzienne korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pozwoli rozwinąć umiejętności interpersonalne, pewność siebie, asertywność, zdolności prezentacji, samodzielność i kreatywne rozwiązywanie problemów. Stowarzyszenie zapewni aktywną, praktyczną i autentyczną praktykę języka obcego. Przybliży nową kulturę i pozwoli spojrzeć z innej strony na swoją własną. Co więcej, dzięki tym działaniom zbudowane zostaną więzi między młodymi ludźmi z różnych krajów, a w przyszłości może przyjaźnie.

➡️ W jaki sposób projekt wyróżnia się na tle konkurencji?

Chciałabym, aby mój projekt dotarł do jak największej liczby osób. Podobne organizacje działające w Polsce włączają w swoje wymiany w większości przypadków jedynie młodych ludzi już w nich zrzeszonych. Mój pomysł to stałe poszerzanie grupy odbiorców, tak by jak najwięcej młodych ludzi mogło z niej skorzystać. Chcę promować ideę wymian młodzieżowych, wspólnej pielęgnacji wartości, a nie tworzyć kolejny zamknięty klub.

➡️ Na jakim etapie jest aktualnie projekt?

Stowarzyszenie zostało założone na początku 2024 roku. Wkrótce wyślę wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie na mój pierwszy projekt wymiany młodzieżowej. Mam już lokalizację projektu – stacja ekologiczna na Warmii, a także szczegółowy plan na każdy dzień wraz z szeregiem metod edukacji nieformalnej, które wykorzystam w warsztatach. W trakcie BraveCampu wyraźniej zdefiniowałam odbiorców projektu, oraz lepiej zrozumiałam w jaki sposób mój projekt wywiera pozytywny wpływ.

KOordynatorzy projektu

Aleksandra POŁEĆ

Prezeska zarządu, zarządzanie projektem – pisanie projektu wymiany

Tatsiana BIRUK

Nawiązywanie współpracy międzynarodowej

Robert JAŻDŻEWSKI

Promocja projektu w mediach społecznościowych

Dzieje się