METgrass

METgrass to projekt innowacyjnych trawników ekologicznych, które nie tylko oczyszczają powietrze, ale również świetnie wyglądają.

➡️ O czym jest projekt?

METgrass to firma mająca działać na rynku nieruchomości, a konkretniej w tzw. małej architekturze, w której będzie dostarczać elementy architektury krajobrazu. Tworzy ekologiczne trawniki hybrydowe, które oczyszczają powietrze oraz zabijają koronawirusy. Ze względu na swój estetyczny wygląd stanowi konkurencję dla naturalnych nawierzchni, a obecność elementów sztucznych zapewnia większą wytrzymałość i dłuższą żywotność. Połączenie tych cech stanowi przewagę nad innymi rozwiązaniami z branży eko. 

W działalności chcą sprzedawać produkt stworzony z elementów obecnych już na rynku i wokół niego stworzyć wachlarz usług zapewniający jego odpowiednie funkcjonowanie. Produkt będzie dostarczany dystrybutorom, generalnym wykonawcom oraz sektorowi publicznemu (np. gminom) poszukującym ekologicznych rozwiązań potrzebnych do spełnienia środowiskowych norm oraz podnoszących ich prestiż.

➡️ Jakie potrzeby spełnia projekt?

Nawierzchnia METGrass to połączenie geokraty tworzącej utwardzony grunt oraz hybrydowej trawy. Część naturalna trawy odpowiada za walory estetyczne, a elementy sztuczne za trwalszą budowę oraz zaimplementowaną w niej technologię Pureti.

Jej głównymi zaletami są oczyszczanie powietrza oraz estetyczny wygląd połączony z trwałością. Jej budowa zapewnia możliwość jej wykorzystania na powierzchniach płaskich.

Pureti to technologia opierająca się na zjawisku fotokatalizy rozpoczynającym się pod wpływem promieni słonecznych lub promieniowania UV. Do swojego działania wykorzystuje naturalne składniki powietrza. Rozpoczyna to proces chemiczny wykorzystujący tlen (O2) i wilgoć z powietrza (H2O) do wytworzenia grup hydroksylowych (OH-) i anionów ponadtlenkowych (O2-).Cząsteczki te dzięki wysokiej reaktywności rozkładają

zanieczyszczenia gazowe jak NOX, SOX (główne składniki smogu) i lotne związki organiczne do wody, niewielkiej ilości CO2 lub produktów usuwanych skutecznie przez rośliny.

➡️ W jaki sposób METgrass zamierza ekspanować?

METgrass początkowo będzie działać w modelu b2b – planuje skierować swój produkt do dystrybutorów, samorządów, deweloperów, korporacji i klientów indywidualnych.

Deweloperzy i samorządy będą wykorzystywać nawierzchnię METGrass w budowanych kompleksach, z kolei korporacje będą współpracować z METGrass jako działania CSR.

W późniejszym etapie w modelu b2c będzie proponowany produkt. Kolejne etapy to nawiązanie współpracy z kontrahentami w innych krajach w Europie (szczególnie w krajach zwracających uwagę na ekologiczne rozwiązania i te, na których Unia Europejska będzie wymuszać stosowanie takich rozwiązań). Ze względu na

stosunkowo niewielką liczbę deweloperów w Polsce początkowo strategia sprzedażowa będzie opierać się na bezpośrednim kontakcie z osobami decyzyjnymi. W przypadku deweloperów będą to Dyrektorzy Zarządzający, a korporacji specjaliści ds. CSR.

➡️ O zespole:

To wspaniali ludzie o zróżnicowanym doświadczeniu i wiedzy – co zapewnia im wyjątkową przewagę w świecie biznesu! 

Patryk Rząsa – specjalista ds. Nieruchomości, założyciel firmy deweloperskiej METSPHERE S.K.A, student zarządzania 

Karol Sadowski  – stażysta Państwowej Akademii Nauk oraz student kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracujący przy badaniach naukowych z zakresu nauk medycznych i nowoczesnych technologii. 

KOordynatorzy projektu

Karol Sadowski

Patryk Rząsa

Dzieje się