Mind of the Future

“The Mind of the Future” to cykl spotkań z ekspertami z trzech różnych dziedzin, które interdyscyplinarnie zapoznają studentów z tematyką prawa i sztucznej inteligencji. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak funkcjonuje AI od strony technicznej, zdobędą wiedzę na temat zależności pomiędzy sztuczną inteligencją a prawem, a także poszerzą swoją świadomość problemów etycznych związanych ze stosowaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Cel naszego projektu zamierzamy zrealizować poprzez organizację spotkań warsztatowych z przedstawicielami trzech różnych dziedzin nauki w “Przestrzeni from Facebook”.

Wydatkowanie grantu:

Grant zamierzamy przeznaczyć na przygotowanie materiałów dla uczestników, które umożliwią im aktywną i uporządkowaną pracę nad omawianymi podczas naszych spotkań zagadnieniami, upominki dla prelegentów, które mają być formą podziękowania za poprowadzenie warsztatów, oraz na drobne nagrody dla najaktywniejszych uczestników. 

Zespół:

Magdalena Piśko, Kolegium MISH (Wydział Prawa i Administracji UW, Instytut Filozofii UW)
Karolina Król, Wydział Prawa i Administracji UW
Michał Kowalski, Wydział Prawa i Administracji UW
Kacper Manasterski, Wydział Prawa i Administracji UW

Afiliacja:

Projekt organizujemy jako Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii działające przy WPiA UW. Celem działania naszego koła jest zaznajomienie studentów prawa z wpływem nowych technologii na kształt obecnych regulacji prawnych, zaprezentowanie im ciekawego kierunku rozwoju ich dalszej kariery oraz stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i poglądów w zakresie wpływu nowych technologii na prawo i społeczeństwo

sponsor minigrantu

logo Roche

KOordynatorzy projektu

Magdalena Piśko

Karolina Król

Michał Kowalski

Kacper Manasterski

Dzieje się