Nencki Open Lab

Szkoła letnia organizowana w porozumieniu między studentami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Biologii Eksperymentalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej ma na celu nauczenie uczestników korzystania z narzędzi, o otwartym dostępie, wykorzystywanych w badaniach behawioralnych, które mogą stanowić wsparcie dla ich badań oraz umożliwią udzielenie odpowiedzi na ich pytania badawcze. Uczestnikami szkoły letniej będzie 12 studentów studiów doktoranckich z terenów Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie dostęp do komercyjnego sprzętu jest bardzo często ograniczony, a wykorzystanie otwartych narzędzi jest również niewielkie z powodu braku doświadczenia w programowaniu lub elektronice.

W 1 części wydarzenia uczestnicy nauczą się wykorzystywać mikrokontroler Arduino do konstrukcji sprzętu badawczego. Będą budować proste roboty, dzięki którym nauczą się, jak koordynować wiele różnych czujników i efektorów w spójnym systemie. W części 2. studenci nauczą się, jak projektować i drukować elementy swojego sprzętu eksperymentalnego na drukarce 3D, by następnie wykorzystać te elementy do szybkiego prototypowania klatki behawioralnej. Następnie, w części 3, uczestnicy zbudują funkcjonalny sprzęt do badania behawioru dla swoich robotów. Wykorzystując oprogramowanie Bonsai oraz Arduino, stworzą setup, w którym behawior zwierzęcia (robot zbudowany w części 1.) będzie miał wpływ na środowisko, w którym
się znajduje, np. drzwi będą otwarte lub zamknięte, dostęp do pokarmu zależy od pozycji robota. W części 4 uczestnicy będą nagrywali behawior robotów w setupie, a następnie nauczą się, jak użyć Bonsai, DeepLabCut, języka programowania Python oraz innych narzędzi open source’owych do analizy behawioru. Na koniec uczestnicy zostaną przeszkoleni z prezentacji danych naukowych. 

Wydatkowanie grantu 

Przyznany grant przeznaczymy na projekt oraz wykonanie plakatów promujących organizowaną przez nas szkołę letnią, a także na projekt logotypu.

Skład zespołu

  • Joanna Klos, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
  • Natalia Roman, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Mateusz Kostecki, Instytut Biologii Eksperymentalnej im. M. Nenckiego PAN
  • Konrad Danielewski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej


Afiliacja

Nencki Open Lab – projekt mający na celu organizację warsztatów promujących narzędzia o otwartym dostępie (ang. open source), które mogą zostać wykorzystane w pracy naukowej. 

sponsor minigrantu

logo Roche

KOordynatorzy projektu

Joanna Klos

Natalia Roman

Mateusz Kostecki

Konrad Danielewski

Dzieje się