ProST

Projekt nagrodzony Nagrodą Specjalną przez spółkę celową UWRC w XI edycji BraveCamp.

➡️ O czym jest projekt?

Fundacja badawcza proST jest inicjatywą mającą na celu przesunięcie dyskusji na temat nowych technologii oraz cyfryzacji w stronę człowieka i społeczeństwa. W jej ramach dwóch młodych badaczy nauk społecznych posiadających praktyczne doświadczenie w branży IT zamierza realizować badania finansowane w ramach konkursów grantowych. W celach fundacji przewidziano również konsultacje i szkolenia dla firm odpowiedzialnych społecznie, organizację konferencji promujących debatę pomiędzy nauką i biznesem.

➡️ Skąd wziął się pomysł na projekt?

Inicjatywa powstała na kanwie prowadzonych przez obu założycieli badań z zakresu wpływu nowych technologii i cyfryzacji na społeczeństwo. Dostrzegając zarówno lukę badawczą, jak i niedostateczny poziom uwagi poświęcany tym tematom w debacie publicznej, postanowili oni podjąć działania mające na celu zmianę status quo.

➡️ Jakie potrzeby spełnia projekt?

Projekt adresowany jest przede wszystkim do problemu niedostatecznego poziomu uwagi poświęcanej społecznym efektom tworzenia i wdrażania rozwiązań cyfryzacyjnych i tych, bazujących na sztucznej inteligencji.

➡️ W jaki sposób projekt wyróżnia się na tle konkurencji?

Fundację proST wyróżniają: 

  • nowatorskie podejście do nauki, mające na celu połączenie twardej wiedzy pochodzącej z badań teoretycznych z praktycznymi aspektami działania biznesu,
  • doświadczenie założycieli zdobyte w branży IT, dające cenny insight w tematach związanych z jej funkcjonowaniem.

➡️ Na jakim etapie jest aktualnie projekt?

Projekt jest w fazie koncepcyjnej, choć już od dwóch lat prowadzone są badania w ramach programów tutoringowych, mentoringowych oraz we własnym zakresie.

KOordynatorzy projektu

Szymon CHLEBOWICZ

Ekonomia i finanse

Michał SZEWCZYK

Socjologia

Dzieje się