Sprzeczności w humanistyce

Celem konferencji jest dokonanie analizy różnorakich konfliktów, z którymi spotkać się można na gruncie takich nauk jak m.in.: prawo, polonistyka, psychologia, historia, historia sztuki, językoznawstwo, kulturoznawstwo, filozofia, socjologia, teologia. Mile widziane będzie łączenie różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, przy jednoczesnym podjęciu tematyki sprzeczności jako obiektu lub kategorii badań, czy też przy pokazaniu sprzeczności kryjących się w samych dyscyplinach, bądź w ich metodach. Podczas konferencji zachęcamy do wysuwania własnych propozycji, wniosków, stawiania pytań i szukania rozwiązań, które sprowokują do ciekawej dyskusji. Chcemy stworzyć przestrzeń do rozmowy na interdyscyplinarne tematy oraz znaleźć rozwiązanie na problemy szeroko pojętej humanistyki.

Wydatkowanie grantu:

Grant przeznaczony zostanie na standardowe rzeczy związane z wyposażeniem uczestników konferencji. Są nimi smycze, notatniki, torby etc. Ponadto, środki przeznaczone zostaną także na opłacenie plakatów oraz certyfikatów.

Zespół:

Dominika Kuna (WPiA, IF),
Antoni Łukasik (SGH, IF),
Kamil Sekut (WNE, IF).

Afiliacja:

Kolegium MISH UW

sponsor minigrantu

logo Roche

KOordynatorzy projektu

Dominika Kuna

Antoni Łukasik

Kamil Sekut

Dzieje się