St-uda się!

Jesteśmy studentami I roku dziennikarstwa i podczas rozmwów z rówieśnikami (ale i starszymi kolegami) odkryliśmy, że wspólnie dzielimy wątpliwości i obawy wobec tego, czy wybraliśmy odpowiednie studia. Chcemy zainspirować i zmotywować wszystkich studentów do tego, by żyć uczelnianym życiem w zgodzie ze sobą. Zmieniać, próbować, ale nade wszystko nie bać się, że nie wyjdzie. Dlatego w tak intensywnym, sesyjnym czasie, chcielibyśmy podzielić się w formie atrakcyjnej, oryginalnie zaprojektowanej przez naszą koleżankę z ASP, wystawy plakatowej owocami rozmów, które podjęliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy ze znanymi osobami życia publicznego (Maciej Stuhr,
Marcin Prokop, Dorota Wellman, Anja Rubik, Tomasz Kammel, Katarzyna Bonda, Maciej Musiał). Chcemy pokazać, że ci ciekawi ludzie też mają za sobą studenckie doświadczenia, a w połączeniu z tymi życiowymi mogą stanowić świeżą refleksję na temat tego, w jakim miejscu my znajdujemy się obecnie. Osiem plakatów na wystawie przez cały czerwiec w Bibliotece Uniwersyteckiej, ulotki ze złotymi myślami rozdawane studentom, promocja na Instagramie i Facebooku – wszystko to po to, żeby się zatrzymać, pocieszyć i trochę odetchnąć.

Wydatkowanie grantu:

Przyznany nam grant w całości zostanie przekazany na wydruk ośmiu plakatów, zakup antyram do ich oprawienia oraz na druk ulotek promocyjnych.

Zespół:

Julia Niemiec, Maria Stefaniak, Bartłomiej Wojnowski, Julia Kudelska: studenci I roku dziennikarstwa i medioznawstwa (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego)
Dorota Tyszko: studentka I roku grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Afiliacja:

Projekt jest całkowicie niezależną, oddolną inicjatywą studencką – włącznie z tworzonymi oryginalnie
graficznymi elementami plakatowymi. 

sponsor minigrantu

logo Roche

KOordynatorzy projektu

Julia Niemiec

Maria Stefaniak

Bartłomiej Wojnowski

Julia Kudelska

Dorota Tyszko

Dzieje się