Warsztaty bez granic

Warsztaty bez granic to sesja trzech nowatorskich i innowacyjnych zajęć warsztatowych organizowanych w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej Żywienie bez granic. Projekt zgłoszony w ramach Laboratorium Pomysłów to kluczowy warsztat pt. “Jedno ciasteczko jeszcze nikomu nie zaszkodziło – tajniki motywowania pacjenta do podejmowania zachowań prozdrowotnych”. Przedstawione zajęcia oferują uczestnikom 120 minut praktycznego treningu nowych umiejętności poprzez wykorzystaną w nich formę aktywizującą. Specjaliści ze Studium Komunikacji Medycznej WUM, którzy prowadzą warsztat, wcielą się nie tylko w rolę wykładowców, lecz także symulowanych pacjentów. Dzięki temu organizowane przez nas warsztaty nie będą kolejnym nudnym i niewiele wnoszącym w życie uczestników seminarium, a prawdziwą lekcją przyszłej pracy w zawodzie medycznym. Zajęcia przeznaczone są dla studentów i absolwentów kierunków medycznych i pokrewnych.

Wydatkowanie grantu:

Przyznany nam grant zostanie w całości przeznaczony na wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia specjalistów ze Studium Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zespół:

Mgr Zuzanna Zaczek – doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Mgr Zuzanna Przekop – doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Jakub Brzeziński – student I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Afiliacja:

Projekt realizowany jest przez organizatorów Międzynarodowej Konferencji Naukowej Żywienie bez Granic:

1. Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego WUM przy Oddziale Klinicznym Żywienia i Chirurgii SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie,
2. Studenckie Koło Naukowe Dietetyków WUM przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej WUM.

sponsor minigrantu

logo Roche

KOordynatorzy projektu

Mgr Zuzanna Zaczek

Mgr Zuzanna Przekop

Jakub Brzeziński

Dzieje się