Włącz Żywienie do Dziedziny

Włącz Żywienie do Dziedziny to autorska kampania edukacyjna skierowana do studentów kierunków technicznych, mająca na celu uświadomienie znaczenia właściwego odżywiania dla zdrowia.

Projekt ma uświadomić studentom, że to, co jedzą, ma wpływ na ich zdrowie i samopoczucie, co przekłada się również na wydajność uczenia się oraz wyniki w nauce. Działania realizowane są w duchu Evidence Based Medicine. Kampania ruszyła w maju 2021 roku, a jej działania realizowane są w mediach społecznościowych oraz poprzez bezpośrednią promocję ze wsparciem Samorządów Studenckich i Studenckich Kół Naukowych. Na rok akademicki 2021/2022 zaplanowane zostały szersze działania edukacyjne skierowane bezpośrednio do studentów, w tym cykle webinarów. Informacje dla studentów są przekazywane w sposób przystępny, w formie praktycznych porad i rozwiązań, jak łatwo, szybko, smacznie i bez wysiłku odżywiać się prawidłowo. Projekt realizowany jest przez studentki dietetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Marię Stachurską, Annę Stola, Małgorzatę Stola, Magdalenę Świerczyńską i Ilonę Skrzypek, pod opieką dr. hab. n. o zdr. Mariusza Panczyka oraz przedstawicielek agencji PR Hub.

KOordynatorzy projektu

zespół Włącz Żywienie do Dziedziny

Maria Stachurska

Anna Stola

Małgorzata Stola

Magdalena Świerczyńska

Ilona Skrzypek

Dzieje się