Rekrutacja na zdalny staż w dziale medycznym Pfizer Polska

Razem z naszym partnerem- firmą Pfizer Polska Sp. z o. o. otwieramy rekrutację na kolejny zdalny staż w dziale medycznym firmy. Poszukujemy kandydatek i kandydatów z ostatnich lat studiów o profilu nauk przyrodniczych: medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii, analityki medycznej. Zapraszamy do przesyłania aplikacji na adres: stazpfizer@inkubator.uw.edu.pl

Kogo szukamy? Oczekiwany profil kandydata:

Przeczytaj również:

Rekrutacja na zdalny staż w Platformie Drug Safety Pfizer

Studenci ostatnich lat studiów na wydziałach nauk przyrodniczych, takich jak: medycyna, farmacja, analityka medyczna, biologia, biotechnologia i inne.

Przykładowe zadania realizowane podczas stażu:

 • weryfikacja listy produktów Pfizer na potrzeby pracowników terenowych Pfizer,
 • pomoc w opracowaniu wyników testów szkoleniowych dla pracowników Pfizer,
 • weryfikacja i aktualizacja medycznych prezentacji szkoleniowych,
 • pomoc przy realizacji bieżących projektów działu medycznego,
 • kontakt online z opiekunem stażu,
 • spotkania online podsumowujące realizację zadań.

Czego się nauczysz?

Podczas stażu stażysta będzie miał możliwość zdobycia wiedzy m.in. w następujących obszarach:

 • funkcjonowanie działu medycznego w firmie farmaceutycznej,
 • wprowadzanie nowego leku na rynek – od fazy badań klinicznych po powszechną dostępność w terapii,
 • modele partnerstwa zewnętrznego firmy farmaceutycznej w zakresie prac badawczo-rozwojowych,
 • zasady pracy doradców medycznych,
 • metody wyszukiwania prac naukowych, informacji o kongresach naukowych dotyczących wybranych obszarów terapeutycznych.
 • zasady obowiązujące w reklamie produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (aspekty prawne i etyczne).

Warunki współpracy:

 • Staż płatny odbywający się w całości w formie zdalnej.
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Rozpoczęcie stażu: szacowany start 01 czerwca 2021 (data rozpoczęcia stażu będzie ustalana indywidualnie i może nieznacznie ulec zmianie)
 • Godziny pracy: elastyczne, będą ustalane indywidualnie z wyłonionymi kandydatami.

Zainteresowani?

Przesyłajcie swoje CV na adres: stazpfizer@inkubator.uw.edu.pl do 3 maja 2021r. (włącznie).

W tytule wiadomości wpiszcie: „Staż Pfizer Dział Medyczny”. Do maila załączcie poniższą klauzulę:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zostałem/-am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Oświadczam, że dane zostały podane dobrowolnie oraz jestem świadomy/a prawa do wglądu swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
  z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stażysty w firmie Pfizer;
  4. Podane dane, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. zgoda osoby, której dane dotyczą;
  5. Dane przechowywane będą przez okres 1 miesiąca po zakończeniu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  6. Pani/ Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.