Warsztat dla nauczycieli akademickich “Twórcza współpraca w grupie i podstawy facylitacji spotkań online”

Początek tego roku akademickiego to wyzwanie, przed którym stoją studenci, ale przede wszystkim nauczyciele akademiccy. To właśnie do tej grupy kierujemy nasz nadchodzący warsztat "Twórcza współpraca w grupie i podstawy facylitacji spotkań online"

Szkolenie, które poprowadzi Noemi Gryczko, będzie idealną okazją do:
➡️ rozwinięcia umiejętności prowadzenia warsztatów/zajęć online za pomocą narzędzi webowych i aplikacji (tworzenie wirutalnych tablic, wirutalnych burzy mózgów itp.),
➡️ przećwiczenia technik kreatywnych,
➡️ wymiany dobrych praktyk związanych ze zdalną pracą ze studentami.

Do udziału potrzebny będzie komputer z kamerą wideo i mikrofonem oraz smartfon.

Na warsztaty zapraszamy:
▪️ 9.10 (piątek) w godz. 13-16:30
▪️ lub 10.10 (sobota), w godz. 10-13:30

Zapisy poprzez formularz: http://bit.ly/warsztatdlanauczycieliakademickich
———-
Cel ogólny: rozwinięcie umiejętności prowadzenia warsztatów online za pomocą narzędzi webowych i aplikacji – tworzenie wirtualnych tablic, moodboards, prowadzenie wirtualnej burzy mózgów, zbieranie opinii.

Cele szczegółowe: poznanie zastosowań narzędzi webowych i aplikacji w pracy warsztatowej z grupą, przećwiczenie technik kreatywnych (mapowanie, klastrowanie, tworzenie moodboardów) za pomocą narzędzi online, wymiana doświadczeń na temat warsztatowych metod pracy z grupą studentów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna sposoby wykorzystania wybranych funkcjonalności do stworzenia środowiska współpracy w grupie zdalne, potrafi zastosować podstawowe zasady facylitacji online, rozumie znaczenie wykorzystywania narzędzi online na różnych etapach pracy ze studentami, potrafi korzystać z serwisów do zbierania opinii i tworzenia quizów na żywo.
————
WAŻNE: Warsztat skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich, którzy ze względów formalnych nie mogli skorzystać z oferty szkoleń organizowanych przez Uczelnię. W innych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń i liczba dostępnych miejsc.