Plotka, informacja zwrotna i dawanie rad w modelu skali współpracy

Plotka, informacja zwrotna i dawanie rad w modelu skali współpracy


 

Autorka: Aga Leśny

Jedną z ciekawych aplikacji, ukochanego przeze mnie modelu Skali Współpracy, jest praca na linii plotka-rada-informacja zwrotna. Poniższa animacja w supersposób pokazuje, jaka jest różnica, dlaczego warto pracować na informacji zwrotnej oraz jaki typ zachowania jest charakterystyczny dla danego miejsca na Skali.

Jedną z mocnych stron modelu jest szereg wskaźników behawioralnych, dzięki którym możemy zakładać, w jakim symbolicznym miejscu skali jest jednostka lub grupa, z którą pracujemy – na przykład „mówienie o…” zamiast „mówienie do…” jest jednym z bardzo klarownych wskaźników w obszarze unikania.

Video: https://vimeo.com/151332036