Dyżury ekspertów w IUW

Od 3 kwietnia ruszają stałe dyżury grona ekspertów Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas takiego spotkania członkowie społeczności IUW będą mogli skonsultować się ze specjalistami z różnych dziedzin – zarówno w kwestiach badawczych, jak i formalnych.


Poniżej prezentujemy biogramy wraz z informacjami o zakresie specjalizacji i możliwych tematach konsultacji. Dyżury odbywają się w przestrzeni Inkubatora w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – terminy i bezpośrednie kontakty znajdują się także w zakładce: EKSPERCI (http://inkubator.uw.edu.pl/pl/experts)

dr hab. med. Anna Wójcicka
Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (2012), stopień doktora habilitowanego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2015), ukończyła również podyplomowe studia Menedżer Innowacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła staże badawcze na Wydziale Genetyki Medycznej Vrije Universiteit w Amsterdamie, w Laboratorium Endokrynologii Molekularnej Imperial College w Londynie oraz w Comprehensive Cancer Center w Ohio State University, Columbus (USA). Jest współautorem szeregu publikacji naukowych dotyczących genetyki nowotworów i kierownikiem projektów badawczych w tej tematyce. Otrzymała nagrody i stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014), Europejskiej Federacji Towarzystw Biochemicznych FEBS (2011), Brytyjskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (2011, 2009), Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego (2011, 2009), oraz Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia (2009, 2011, 2012).

Dagmara Strzębicka
Od lat pracuje jako doradca i trener z twórcami nowych projektów biznesowych. Specjalizuje się w modelach biznesowych i ocenie potencjału rynkowego. Współpracowała z Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan, funduszami seed i inkubatorami przedsiębiorczości (Science2Business, KIGmed, CITT, Nickel Incubator, Trio Fund) oraz inwestorami indywidualnymi. Współtworzyła i rozwijała sieć business angels Black Swan, gdzie odpowiadała za pozyskiwanie i coaching projektów, przygotowania do sesji pitchingowych i procesowanie transakcji. Jako mentorka w licznych programach akceleracyjnych i konkursach startupowych pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy biznesowe, przemyśleć model i zweryfikować szanse powodzenia biznesu. Wspiera także projekty w zaplanowaniu budżetu i poszukiwaniu odpowiedniego źródła finansowania zewnętrznego.

Paweł Iwanek
Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich w Varsovia Capital S.A.Absolwent kierunków Ekonomia oraz Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej, posiada 12 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków publicznych dla przedsiębiorców oraz instytucji (w tym na projekty badawczo-rozwojowe). Współtwórca powiązań kooperacyjnych (klastrów) z branży medycznej, IT/ICT oraz energetycznej. Ekspert do oceny projektów badawczo-rozwojowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz recenzent projektów składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Specjalista z dziedziny finansów, sporządzania biznesplanów, studiów wykonalności oraz sporządzania projekcji finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Doradca zarządu spółek z branży IT/ICT, FMCG oraz energetycznej.

Aleksander Wasiukiewicz
Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki) i INSEAD (MBA). Aktualnie student drugiego roku Instytutu Romanistyki UW. Przez 7 lat pracował w Nokii. Zaczynał jako inżynier, potem szef projektu, a skończył w Nokia Ventures nadzorując nowe projekty (startupy). Jeden z nich udało mu się sprzedać do Google (Jaiku w 2007). Potem przez 6 lat pracował w Enterprise Investors, jako Vice President w Enterprise Venture Fund, gdzie zrobił i nadzorował 5 inwestycji w spółki z branży IT, recyklingu, medialnej oraz dóbr konsumenckich i usług przemysłowych. Spółki sprzedał do inwestorów branżowych lub na giełdzie w Warszawie. Jego zadaniem w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii jest znajdowanie odbiorców (klientów) na pomysły, patenty i technologie rozwijane przez naukowców UW w taki sposób, aby wszystkie strony współpracy (zewnętrzni klienci, naukowcy i UW) odnosiły jak największe korzyści.

Michał Turski
Zdobywał doświadczenie zawodowe w branży farmaceutycznej i konsultingowej. Obecnie pracuje jako marketing manager dla Google, gdzie zajmuje się zarządzaniem projektami marketingowymi. Na przestrzeni ostatnich lat wpadł na kilka genialnych pomysłów na biznes, które jednak zostały mniej lub bardziej brutalnie zweryfikowane przez rynek. Ukończył finanse w Szkole Głównej Handlowej i na University of St Andrews, prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz obronił doktorat z nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Paweł Konopka
Student V roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Warszawa. Przedsiębiorczością interesuje się od liceum, natomiast własny start up otworzył w 2016 roku. Swoją przyszłość chciałby łączyć z biznesem prawniczym ściśle powiązanym z branżą internetową. Na co dzień pasjonat motoryzacji i muzyki wszelakiej. W Inkubatorze UW udziela wsparcia w podstawowych zagadnieniach prawnych, które napotkać może początkujący przedsiębiorca.

Jacek Sztolcman
Doświadczony manager na rynku B2B. Specjalizuje się w analizie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, kierunków rozwoju, planów naprawy, restrukturyzacji, a także w zakresie optymalizacji procesów sprzedaży i komunikacji oraz w zarządzaniu organizacją/zespołem. W UOTT zajmuje się łączeniem zespołów naukowych z firmami zainteresowanymi badaniami i rozwojem. Prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie możliwości komercjalizacji badań wśród kadry naukowej Uniwersytetu. Posiada 13-letnie doświadczenie jako dyrektor zarządzający w branży produkcyjnej i handlowej B2B oraz kilkuletnie jako konsultant biznesowy i wdrożeniowiec. W ciągu swojej kariery zawodowej zdobył doświadczenie w zakresie budowania zespołu, tworzenia nowego biznesu od początku do jego sprzedaży inwestorowi branżowemu. Po transakcji przez kilka lat jako prezes zarządu przeprowadził akwizycję i fuzję przedsiębiorstwa. Posiada umiejętność efektywnej pracy z zespołem, nawet w kryzysowych sytuacjach. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził projekty dla: Jeronimo Martins, Lidl, Tesco, HDS, Agora, EMPIK, DeAgostini, Polska Presse, Trodat, Kaprin, Mardom, Hochland.

Aleksandra Gołdys
Współtwórczyni Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka MISH UW. Pracowała dla wielu organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Innowacji Społecznych “Stocznia”, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ewaluowała programy społeczne UEFA w Polsce i Na Ukrainie, koordynowała pierwsze w Polsce badanie społecznego oddziaływania Orlików na społeczności lokalne. Specjalizuje się w badaniach polityk publicznych z zakresu zdrowia, sportu i edukacji. Obecnie realizuje projekt dla duńskiej organizacji “Play the game”, koordynuje badanie w ramach międzynarodowego konsorcjum “Active Healthy Kids Global Alliance” oraz wspólnie z Forum Darczyńców tworzy standardy mierzenia wpływu społecznego.

Aleksandra Maciejewicz
Współzałożycielka firmy LAWMORE, aplikantka rzecznikowska i członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, absolwentka PS Prawa Własności Intelektualnej (UW). Wykłada prawo własności intelektualnej na uczelniach w Warszawie i Gdańsku. Mentorka w programach akceleracyjnych i inkubatorach przedsiębiorczości. Doradza w zakresie zarządzania własnością intelektualną (w tym ochrona praw autorskich, ochrona know-how, patentowanie, rejestracja wzorów przemysłowych i użytkowych, a także znaków towarowych), transferu technologii (w tym audyt praw, zabezpieczenie interesów nabywającego lub zbywającego, konstruowanie umów), strukturyzowania projektów z zakresu nowych technologii od strony prawnej (w tym konstruowanie regulaminów, umów dystrybucyjnych, OWU, kwestie związane z danymi osobowymi i świadczeniem usług drogą elektroniczną lub szczególnymi wymogami dotyczącymi konsumentów).

Jarosław Mikienko
Absolwent programu Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego. Magister inżynier informatyki Politechniki Gdańskiej. Aktualnie zawodowo związany z firmą Veritas Technologies, wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania informacją. Na wcześniejsze doświadczenie składa się projektowanie złożonych rozwiązań IT na potrzeby dużych organizacji w Czechach, USA, Belgii i Malezji.