Ruszyły cykliczne warsztaty z programowania mikrokontrolerów

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawami programowania Arduino. Poznają zasady pracy z różnymi urządzeniami wyjściowymi – od diod, przez proste generatory dźwięku aż po silniki i serwa. Nauczą się też, jak wykorzystywać odczyty z różnych czujników (m.in. światła, temperatury, odległości czy ruchu) do sterowania ich pracą. Na dalszych zajęciach omówiona zostanie także komunikacja między Arduino a komputerem (w tym tworzenie prostych GUI) i między Arduino a Androidem. Wiedza zdobyta na warsztatach umożliwi tworzenie własnych, funkcjonalnych urządzeń, np. prostego alarmu, termometru z wyświetlaczem czy wyzwalacza migawki aparatu wykrywającego ruch i prostych robotów (np. światłoluba).
Program zajęć
Każdy z prezentowanych bloków trwa 3 godziny. Poszczególne warsztaty zawierają od jednego do dwóch kolejnych bloków – na przykład 1 i 2 blok. Przy rejestracji na każdy z warsztatów dostępna jest informacja na temat wiedzy bazowej niezbędnej do uczestnictwa w zajęciach.
Blok I – podstawy
 • Podstawy elektroniki – co to jest prąd, napięcie i opór; prawa Ohma i Kirchoffa
 • Wprowadzenie do mikrokontrolerów, historia projektu Arduino
 • Hello world – miganie diodą, podstawy działania wyjść cyfrowych
 • Sygnał PWM; rozjaśnianie i ściemnianie diody, pętla for
 • Emitowanie dźwięków z wykorzystaniem buzzera
Blok II – wejścia analogowe i czujniki; podstawy UART
 • Wejścia analogowe, przetwornik AC
 • Dzielnik napięcia, prosty woltomierz z Arduino, wyświetlanie wartości w monitorze portu
 • Czujnik natężenia światła z wykorzystaniem fotorezystora
 • Wykorzystanie czujnika do sterowania świeceniem diody, polecenie if
 • Czujnik temperatury; diod RGB jako wizualny termometr
Blok III – czujniki cyfrowe
 • Przyciski, pull up i pull down resistor, wbudowany pullup
 • Ultradźwiękowy czujnik odległości; instrument muzyczny wykorzystaniem buzzera
 • Czujnik ruchu; automatyczny wyzwalacz migawki z zastosowaniem diody podczerwonej
 • Przerwania na przykładzie czujnika ruchu jako sygnału alarmowego
Blok IV – silniki i serwa
 • Sterowanie większymi prądami; podstawy zasady działania tranzystorów
 • Sterowanie pracą silnika DC z wykorzystaniem mostka H; kondensatory
 • Model prostego robota – światłoluba
 • Serwo modelarskie, biblioteki Arduino, stabilizatory napięcia
 • Termometr analogowy z wykorzystaniem serwa jako wskaźnika
Blok V – Komunikacja
 • Port szeregowy; sterowanie kierunkiem i prędkością pracy silnika DC przez monitor portu szeregowego
 • Arduino i Processing – jak tworzyć software wchodzący w interakcje z Arduino
 • Bluetooth, przegląd aplikacji mobilnych związanych z Arduino
 • I2C
Na warsztaty zapraszamy do Pracowni Technik Zaawansowanych IUWsala 1.125 w budynku CNBCh (Żwirki i Wigury 101, 02-096 Warszawa)Pierwsze spotkanie odbędzie się już 22 kwietnia. Dokładne terminy są dostępne w kalendarzu (http://inkubator.uw.edu.pl/pl/events). Po kliknięciu w wybrane wydarzenie, otworzy się formularz zgłoszeniowy.

Zajęcia poprowadzą:

 • Mateusz Kostecki – doktorant w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN, absolwent psychologii i biologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno – Przyrodniczych UW. W czasie studiów, działając w Studenckim Kole Naukowym Neurobiologii współtworzył projekt Oblicza Neuronauki. Organizował szkoły letnie, wydawał pismo popularnonaukowe i przykładał się do organizacji konferencji Aspects of Neuroscience, obecnie jednej z największych konferencji neurobiologicznych w Polsce. W ramach doktoratu zajmuje się mózgowym podłożem transferu emocji u gryzoni. Interesuje się programowaniem mikrokontrolerów, którą to umiejętność wykorzystuje w prowadzonych przez siebie badaniach, samodzielnie konstruując wyposażenie niezbędne przy przeprowadzaniu eksperymentów. Prowadzi regularnie warsztaty z Arduino w Otwartej Pracowni Jazdów i na UW.
 • Jan Mąka – doktorant w Zakładzie Fizyki Biomedycznej, absolwent neuroinformatyki na Wydziale Fizyki UW. Interesuje się automatyzacją badań naukowych, podczas stażu w Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour zbudował swój pierwszy prototyp systemu do automatycznego przeprowadzania badań na zwierzętach laboratoryjnych. W ramach pracy magisterskiej zbudował nowatorski system do stymulacji optogenetycznej komórek nerwowych szczura. Specjalizuje się także w zautomatyzowanej analizie zachowań społecznych gryzoni, celem jego pracy doktorskiej jest zbudowanie systemu do rozpoznawania wzorców behawioralnych. W ramach studiów doktoranckich na Wydziale Fizyki prowadzi także zajęcia z analizy sygnałów i wstępu do programowania w języku python.