INKUBATOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZE WSPARCIEM OD MICROSOFT

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego oraz Microsoft zawarły porozumienie dotyczące współpracy merytorycznej oraz technologicznej. Partnerstwo pozwoli rozwijać ofertę Inkubatora UW i możliwości jego działania, mające na celu wsparcie potencjału przedsiębiorczego i biznesowego środowiska akademickiego UW.


Głównym celem partnerstwa jest współpraca technologiczna, merytoryczna i strategiczna w ramach oferty Inkubatora UW, kierowanej do uczelnianych beneficjentów. Działalność Inkubatora UW została skonfigurowana tak, aby oferować studentom pełne wsparcie na każdym etapie przygotowywanych
i realizowanych pomysłów. Doradztwo ekspertów i mentorów Microsoft oraz oferowane wsparcie technologiczne i finansowe usprawnią tworzenie nowoczesnych rozwiązań i innowacji oraz pozwolą jeszcze lepiej rozwijać projekty o dużym potencjale komercjalizacyjnym.

„Najnowsze technologie dają wachlarz możliwości młodym ludziom, którzy obecnie już na poziomie liceum, czy nawet gimnazjum zaczynają myśleć o pierwszych pomysłach biznesowych. W ramach podpisanego porozumienia zobowiązujemy się do udzielenia wsparcia merytorycznego i technologicznego Inkubatorowi Uniwersytetu Warszawskiego. Wierzymy, że technologie Microsoft takie jak rozwiązania chmurowe, sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, jak również wiedza naszych ekspertów staną się trampoliną do sukcesu dla najbardziej przedsiębiorczych.” – podkreśla Cecylia Szymańska, odpowiedzialna za sektor edukacyjny w polskim oddziale Microsoft.

Efektem porozumienia będzie m.in. uruchomienie bazy ekspertów i mentorów technologicznych, wsparcie finansowe i merytoryczne przy organizacji warsztatów, projektów i programów akceleracyjnych, a także wspólne generowanie trendów w dziedzinie technologii. Jednym z kluczowych projektów rozwijanych w ramach współpracy będzie program „Humaniści w Nowych Technologiach”, który rozpocznie się wraz z nadchodzącym rokiem akademickim.

„W pierwszych kilkunastu miesiącach swojej działalności Inkubator UW nawiązał strategiczne partnerstwa, potwierdzające atrakcyjność, innowacyjność i potencjał swojej oferty. Do grona tych partnerów dołącza dzisiaj Microsoft, największy globalny gracz branży technologicznej. Dzięki naszej współpracy możliwy będzie rozwój oferty Inkubatora UW w nowych kierunkach i przestrzeniach – z myślą o wspieraniu rozwoju studentów, aby mogli oni wykorzystać w pełni swój potencjał i doskonalić realizowane projekty” – powiedział Jacek Sztolcman, kierownik Inkubatora UW.

Jednym z priorytetów Inkubatora UW na kolejne miesiące, jest rozwijanie się poprzez nawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami zewnętrznymi. Inspirowanie i wsparcie projektów studenckich na różnych etapach ich realizacji, wymaga szerokiego dostępu do zróżnicowanych kompetencji i know-how oraz środków finansowych. Porozumienie z Microsoft jest kolejnym ważnym punktem w realizacji tej strategii, szczególnie w obszarze technologicznym.