logo inkubatora uw - litera 'i' przepleciona z literą 'u' oraz 'w'
Menu Zamknij
Zamknij

INKUBATOR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZE WSPARCIEM OD MICROSOFT

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego oraz Microsoft zawarły porozumienie dotyczące współpracy merytorycznej oraz technologicznej. Partnerstwo pozwoli rozwijać ofertę Inkubatora UW i możliwości jego działania, mające na celu wsparcie potencjału przedsiębiorczego i biznesowego środowiska akademickiego UW.


Głównym celem partnerstwa jest współpraca technologiczna, merytoryczna i strategiczna w ramach oferty Inkubatora UW, kierowanej do uczelnianych beneficjentów. Działalność Inkubatora UW została skonfigurowana tak, aby oferować studentom pełne wsparcie na każdym etapie przygotowywanych
i realizowanych pomysłów. Doradztwo ekspertów i mentorów Microsoft oraz oferowane wsparcie technologiczne i finansowe usprawnią tworzenie nowoczesnych rozwiązań i innowacji oraz pozwolą jeszcze lepiej rozwijać projekty o dużym potencjale komercjalizacyjnym.

„Najnowsze technologie dają wachlarz możliwości młodym ludziom, którzy obecnie już na poziomie liceum, czy nawet gimnazjum zaczynają myśleć o pierwszych pomysłach biznesowych. W ramach podpisanego porozumienia zobowiązujemy się do udzielenia wsparcia merytorycznego i technologicznego Inkubatorowi Uniwersytetu Warszawskiego. Wierzymy, że technologie Microsoft takie jak rozwiązania chmurowe, sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe, jak również wiedza naszych ekspertów staną się trampoliną do sukcesu dla najbardziej przedsiębiorczych.” – podkreśla Cecylia Szymańska, odpowiedzialna za sektor edukacyjny w polskim oddziale Microsoft.

Efektem porozumienia będzie m.in. uruchomienie bazy ekspertów i mentorów technologicznych, wsparcie finansowe i merytoryczne przy organizacji warsztatów, projektów i programów akceleracyjnych, a także wspólne generowanie trendów w dziedzinie technologii. Jednym z kluczowych projektów rozwijanych w ramach współpracy będzie program „Humaniści w Nowych Technologiach”, który rozpocznie się wraz z nadchodzącym rokiem akademickim.

„W pierwszych kilkunastu miesiącach swojej działalności Inkubator UW nawiązał strategiczne partnerstwa, potwierdzające atrakcyjność, innowacyjność i potencjał swojej oferty. Do grona tych partnerów dołącza dzisiaj Microsoft, największy globalny gracz branży technologicznej. Dzięki naszej współpracy możliwy będzie rozwój oferty Inkubatora UW w nowych kierunkach i przestrzeniach – z myślą o wspieraniu rozwoju studentów, aby mogli oni wykorzystać w pełni swój potencjał i doskonalić realizowane projekty” – powiedział Jacek Sztolcman, kierownik Inkubatora UW.

Jednym z priorytetów Inkubatora UW na kolejne miesiące, jest rozwijanie się poprzez nawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami zewnętrznymi. Inspirowanie i wsparcie projektów studenckich na różnych etapach ich realizacji, wymaga szerokiego dostępu do zróżnicowanych kompetencji i know-how oraz środków finansowych. Porozumienie z Microsoft jest kolejnym ważnym punktem w realizacji tej strategii, szczególnie w obszarze technologicznym.