Dołącz do zespołu Inkubatora UW!

Nasz zespół rośnie i rozwija się wraz z ofertą Inkubatora UW. Jeśli chcesz dołączyć do nas i razem z nami aktywnie wspierać społeczność uniwersytecką w realizacji pomysłów i projektów powstających w Inkubatorze UW, zapraszamy do nas. Szukamy osób proaktywnych, entuzjastycznie nastawionych do pracy z ludźmi, którzy chcą nieustannie rozwijać się i dla których nie ma rzeczy niemożliwych.

 


Szukamy osób na stanowisko COMMUNITY OFFICER (REKRUTACJA 2018/19).

Jeśli:

 • z łatwością nawiązujesz relacje z ludźmi i lubisz z nimi pracować
 • chętnie stawiasz czoła wyzwaniom i jesteś osobą pełną entuzjazmu
 • cenisz wysokie standardy pracy i bierzesz odpowiedzialność za swoje zadania
 • interesujesz się szeroko pojętą przedsiębiorczością i chcesz rozwijać społeczność uniwersytecką
 • studia nie zajmują Ci 100% czasu, dlatego szukasz dorywczej pracy z elastycznym grafikiem oraz możliwością zdobycia ciekawego doświadczenia

aplikuj do naszego zespołu!

CZEGO OCZEKUJEMY?

 • dyspozycyjności: minimum 2 razy w tygodniu, w godzinach 9:00-15:00 i/lub 15:00-21:00
 • minimalne doświadczenie? Nie jest potrzebne. Dla nas najważniejsze są sumienność, uczciwość, pracowitość i chęć uczenia się

JAKO COMMUNITY OFFICER będziesz:

 • ambasadorem Inkubatora UW oraz pierwszą osobą kontaktową dla odwiedzających nas osób
 • gospodarzem przestrzeni Inkubatora UW, dbającym o ich estetykę, ład, porządek i właściwe funkcjonowanie
 • dbał o sprawną realizację warsztatów i wydarzeń organizowanych w naszych przestrzeniach

CO OFERUJEMY?

 • stałą pensję i elastyczny czas pracy
 • pozytywnie zakręcony zespół, który wzajemnie się wspiera
 • atrakcyjne warsztaty oraz udział w inicjatywach Inkubatora UW
 • wsparcie doświadczonych praktyków
 • pracę, w której nie będziesz się nudzić!

 

SWOJE ZGŁOSZENIE, ZAWIERAJĄCE

 • bio, w którym opowiesz nam kim jesteś (CV lub inny format, który uznasz za najodpowiedniejszy)
 • informację o przewidywanej dyspozycyjności  w trakcie roku akademickiego

WYŚLIJ DO NAS POD ADRESEM: rekrutacja@inkubator.uw.edu.pl

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Oświadczam, że dane zostały podane dobrowolnie oraz jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

1.        Informujemy, ze administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

2.        Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;

3.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego.

4.        Podane dane, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.        Dane przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez IUW, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne [jeżeli podanie danych jest obowiązkiem należy wskazać podstawę prawną – np. przepis ustawy], jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.

6.        Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

7.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

8.        Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.