International hackathon for the future of education

EduHack 2021 to międzynarodowy hackathon odpowiadajacy na współczesne problemy społeczności uniwersyteckiej w Unii Europejskiej.

Skutkiem pandemii było nagłe przeniesienie nauki w tryb zdalny. Studenci oraz pracownicy akademiccy, w niespotykanym dotąd tempie, musieli zmienić swoje nawyki i nauczyć się nowych narzędzi tak, aby kontynuować naukę w trybie online. Nagła transformacja spowodowała, że po drodze napotkali wiele wyzwań i problemów, ale również nowych możliwości związanych z cyfryzacją edukacji. Czas pandemii dał nam szansę i niejako zmusił do wymyślenia edukacji od nowa.

Dlatego też Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego wraz z uczelniami partnerskimi organizuje międzynarodowy hackathon, w ramach którego studenci z Unii Europejskiej stworzą koncepcje rozwiązań odpowiadających na wyzwania cyfrowej edukacji i wykorzystujących jej możliwości.

W trakcie 4-dniowego hackathonu (14-17 stycznia 2021), w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań oraz wiedzę ekspertów, społeczność uniwersytecka będzie pracowała nad rozwiązaniami, które pomogą wykorzystać potencjał zdalnego nauczania i sprawią, że czas pandemii przeniesie edukację na wyższy, cyfrowy poziom.

👉 Zgłoś się poprzez formularz na stronie: https://eduhack.iuw.edu.pl/

📍 Rejestracja trwa do 31 grudnia 2020.
Hackathon rozpoczyna się 14 stycznia 2021.