Konkurs na MiniGranty dla studentów, doktorantów i doktorów Wydziału Biologii

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego organizuje konkurs na MiniGranty dla studentów, doktorantów i doktorów Wydziału Biologii. Nagrody są sponsorowane przez firmę RDLS Sp. z o.o. Grant, będący nagrodą w Konkursie, przyznawany jest na zakup materiałów laboratoryjnych o wartości do 10 000 PLN netto (m.in. plastików i szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, zestawów odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego, którego wartość nie przekracza 3 000 PLN netto) i udostępnienie laboratorium oraz aparatury do badań (np. mikroskopów, chromatografów itp.).

Osoby, które otrzymają i zrealizują grant, otrzymają dodatkowo zaświadczenie od firmy RDLS, Inkubatora UW oraz Wydziału Biologii UW, że były kierownikiem własnego projektu badawczego.

Kto może aplikować?
Student II stopnia, doktorant, doktor Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego będący Uczestnikiem Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli nie jesteś uczestnikiem Inkubatora, możesz zarejestrować się w trakcie wypełniania formularza aplikacyjnego.
Kryteria oceny
Efekty Projektu powinny mieć możliwość praktycznego wykorzystania (niekoniecznie o charakterze komercyjnym / biznesowym).
Kryteriami oceny Projektów są w szczególności:
  • zapotrzebowanie na rozwiązanie oferowane przez Projekt;
  • praktyczność Projektu;
  • oryginalność Projektu;
  • plan i ekonomika budżetu prac badawczych;
  • zgodność z Regulaminem.
Wszystkie informacje są zawarte w regulaminie. Termin przesyłania zgłoszeń mija 15 czerwca 2017 r.
Zgłoszenie dostępne jest na stronie http://inkubator.uw.edu.pl/pl/forms/grant-rdls.
W razie pytań prosimy o kontakt: