MatchIT 2022/23

Turniej kreatywny MatchIT to nietypowe zajęcia ogólnouniwersyteckie i, jednocześnie, zajęcia obowiązkowe dla studentów MIM organizowane we współpracy z Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie zakłada pracę około 90 studentów Uniwersytetu Warszawskiego w interdyscyplinarnych zespołach. Uczestnicy, podzieleni na 4 – 7 osobowe zespoły, będą mieli za zadanie opracować oryginalne rozwiązania produktu cyfrowego będącego odpowiedzią na realne potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

Co wyróżnia MatchIT?

W trakcie trzech weekendowych spotkań studenci działający w interdyscyplinarnych zespołach, pracują nad rozwiązaniem współczesnych problemów związanych z klimatem przy zastosowaniu narzędzi IT. Efektem tej pracy powinien być produkt cyfrowy o charakterze biznesowym. Nie ma innych zajęć łączących w ten sposób możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole nad współczesnymi wyzwaniami klimatycznymi, a przy tym dających możliwość pracy pod okiem mentorów-specjalistów z różnych dziedzin.

Agenda – 3 zjazdy:

I weekend spotkań: 4.11 (piątek), godz. 16.30 – 20.30

  • otwarta konferencja inspiracyjna, gdzie zewnętrzni eksperci w formie 15 minutowych wystąpień będą poruszać tematy tj.: przyszłość branży IT; dla jakich przestrzeni można tworzyć rozwiązania IT; jakie są problemy cyberbezpieczeństwa współczesnego świata, które można udoskonalić dzięki technologiom informatycznym,
  • podział uczestników na zespoły, team building

Od 5.11 do 13.11 – czas na pracę własną studentów przy wsparciu mentorów: analiza rynku, testowanie opinii potencjalnych klientów.

II weekend spotkań: 19.11 (sobota), godz. 9:30 – 18:00

  • prelekcja: jak planujemy zmianę – narzędzie Lean Canvas
  • prelekcje: walidacja i prototypowanie
  • tworzenie rozwiązań i budowanie prototypów: praca własna przy wsparciu mentorów

Od 14.11 do 2.12 – czas na pracę własną studentów: analiza wyników oraz wdrożenie do zaproponowanego rozwiązania. W tym czasie uczestnicy konsultują swoje projekty z opiekunem grupy.

III weekend spotkań: 2.12 (piątek) godz. 16:30 – 20:30 i 3.12 (sobota) godz. 9:30 – 18:00

2.12 (piątek) godz. 16:30 – 20:30:

  • prelekcja: Przygotowanie prezentacji cz. I – prezentowanie treści
  • praca własna, przy wsparciu mentorów, nad przygotowaniem prezentacji wizualnej

3.12 (sobota) godz. 9:30 – 18:00:

  • prelekcja: Przygotowanie prezentacji, cz. II – sztuka prowadzenie wypowiedzi publicznych
  • przygotowanie do prezentacji: praca własna przy wsparciu mentorów
  • demo night czyli wieczór, gdzie zaprezentują się wszystkie projekty