Degrees in entrepreneurship and intrapreneurship | Międzyuczelniany kurs z przedsiębiorczości i zarządzania projektami

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza wszystkich studentów magisterskich, podyplomowych oraz szkół doktorskich / doktorantów na pierwszy międzynarodowy program realizowany w ramach sojuszu 4EU+

Kurs Degrees in entrepreneurship and intrapreneurship, realizowanego jest przy współpracy 4 uczelni partnerskich:

  • Uniwersytetu Warszawskiego
  • Sorbonne Universite (który jest tegorocznym głównym organizatorem)
  • Università degli Studi di Milano
  • Universitat Heildeberg

Kurs dyplomowy jest hybrydowym kursem, gdzie studenci otrzymają zarówno specjalistyczną wiedzę od specjalistów jak i możliwość do wykorzystania jej w praktyce. Kursanci będą pracować w interdyscyplinarnych zespołach (zarówno ze względu na doświadczenie naukowe jak i kraj pochodzenia) i starali się rozwiązać jedno z wyzwań zaprezentowanych przez partnerów kursu.

Partnerem kursu, po stronie Uniwersytetu Warszawskiego, jest Miasto Stołeczne Warszawy, które podzieli się jednym z realnych wyzwań organizacji na najbliższe lata.

Version for english speakers: https://4euplus.eu/4EU-391.html

Cele szkolenia

Kurs opiera się na eksperymentalnym typie uczenia się, który kładzie nacisk na proces uczenia się poprzez działanie i silną interdyscyplinarność. W kontekście tego dyplomu każda firma i instytucje partnerskie prezentują projekt lub wyzwanie, które musi być niezwykle innowacyjne. Następnie studenci są dzieleni na pracę zespołowo-projektową przy rozwiązywaniu realnego wyzwania

Dyplom akademicki łączy dwa duże elementy:

blisko 80 godzin zajęć online pozwalających odkryć podstawowe elementy przedsiębiorczości:

  • identyfikować możliwości i współbudowanie dzięki myśleniu projektowemu propozycji i innowacyjnych rozwiązań osadzonych na modelu ekonomicznym,
  • szukaniu dotacji finansowych,
  • inicjowaniu kreatywności,
  • rozpoczynania działalności biznesowej,
  • negocjacji,
  • spotkania interdyscyplinarnych zespołów projektowych, gdzie studenci będą pracować nad realnym wyzwaniem pod czujnym okiem mentorów.

To praktyczne ćwiczenie pozwala rozwinąć umiejętności prowadzenia innowacyjnych projektów, zarządzania, pracy zespołowej i multidyscyplinarności.

Dla kogo:

Kurs dedykowany jest studentów studiów II stopnia oraz studentów szkół doktorskich / doktorantów, którzy chcą przejść praktyczne szkolenie w zakresie zarządzania projektami w wielodyscyplinarnym zespole oraz wykorzystać swoją wiedzę i energię w autorskim, innowacyjnym projekcie.

Obszar studiów czy specjalizacja nie mają znaczenia na poziomie rekrutacji do programu – zależy nam na stworzeniu interdyscyplinarnych zespołów o możliwie jak najróżniejszej wiedzy i doświadczeniu

Ilość miejsc: 10 miejsc dla studentów, studentów studiów podyplomowych oraz doktorantów / studentów szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ostateczna liczba może ulec zmniejszeniu / zwiększeniu.

Harmonogram:

10 września 2022: finał rejestracji na kurs

7 – 11 listopada 2022: kick – off programu w Paryżu (obecność na miejscu)

11 listopada 2022 – 17 kwietnia 2023 – praca zespołowa nad zadanym przez partnera programu wyzwaniem

Jesień: kursy online o podstawach przedsiębiorczości

Styczeń-czerwiec: nauka zarządzania projektami oraz zarządzaniu projektami z multidyscyplinarnym zespołem

Kwiecień 2023: finał programu, prezentacja pracy studentów oraz uzyskanie dyplomów w trakcie spotkania w Paryżu

Dyplom:

Dyplom akademicki «Degrees in entrepreneurship and intrapreneurship» na poziomie Bachelor+3 – (dyplom Uniwersytetu Sorbońskiego oraz dyplom udziału od wszystkich partnerów działania.

Koszt kursu:

Opłaty za naukę oraz koszty transportu i zakwaterowania zostaną pokryte przez organizatorów. Tylko studenci uczestniczących uczelni (SU, UHD, UNIMI i UW) mogą ubiegać się o przyjęcie na kurs dyplomowy.

Rekrutacja:

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego powinni złożyć wniosek, wysyłając list intencyjny i CV na adres email: 4eudyploma@inkubator.uw.edu.pl

Termin składania wniosków upływa 10 września.

Studenci, którzy zostaną przyjęci do programu, zostaną poinformowani drogą mailową po 19 września.

Koordynatorzy programu:

Barbara Holli, Inkubator UW: basia.holli@inkubator.uw.edu.pl

dr Agnieszka Postuła, Wydział Zarządzania UW: APostula@wz.uw.edu.pl

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego!

Program rozpocznie się 7 listopada.