INSPIRUJEMY

Zapoznajemy uczestników z aktualnymi trendami, dostarczamy wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, kształcimy kompetencje miękkie, biznesowe, techniczne czy cyfrowe przydatne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Organizujemy warsztaty, akademie, webinary i konferencje.

DZIAŁAMY

Dajemy uczestnikom możliwości zaangażowania się w konkretne działanie na rzecz innych osób lub otoczenia, poprzez udział w projekcie, pracę zespołową umożliwiające wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Mamy pracownie: druku 3D, krawiecką, obróbki drewna i elektroniczną. Organizujemy przedmioty ogólnouniwersyteckie oraz turnieje pracy kreatywnej.

ROZWIJAMY PROJEKTY

Wspieramy uczestników w rozwoju ich autorskich projektów od etapu pomysłu do wdrożenia, co umożliwia im rozwój kompetencji przedsiębiorczych w realnym działaniu. Organizujemy szkoły przedsiębiorczości, udzielamy wsparcia eksperckiego, organizujemy programy mentoringowe i akceleracyjne.

TWORZYMY SPOŁECZNOŚĆ

Stwarzamy okazje pozwalające naszym uczestnikom na znajomości z innymi przedsiębiorczymi osobami pochodzącymi z innych kierunków studiów i środowisk, wzajemne inspirowanie się do dalszych działań.

Spotkajmy się na Instagramie, Facebooku i LinkedInie