Płatny staż w dziale medycznym Pfizera powraca!

Wracamy z rekrutacją na płatny staż, realizowany w ramach umowy zlecenie, w Dziale Medycznym firmy Pfizer Polska! Poznaj szczegóły!

Dla kogo? Zapraszamy osoby studenckie ostatnich lat studiów magisterskich, lekarskich, farmaceutycznych oraz kierunków life sciences Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdzie? Praca hybrydowa (biuro + praca w domu) w niepełnym wymiarze godzin.

Adres biura: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16B.

Czas? Stażu odbywać się będzie w terminie: 1 września – 31 grudnia 2023 r. i potrwa 4 miesiące (ok. 320h), z założeniem około 60-80h pracy w miesiącu. Możliwość indywidualnego i elastycznego dopasowanie do potrzeb stażysty lub stażystki.

Cel stażu: Poznanie realiów pracy w dziale medycznym międzynarodowej firmy farmaceutycznej.

Organizacja: Połączenie zdobywania nowych umiejętności z pracą na rzecz firmy Pfizer.

Stażysta lub stażystka będzie pracował pod nadzorem opiekuna stażu, po zakończeniu stażu otrzyma poświadczenie odbycia stażu wraz z potwierdzeniem nabytych umiejętności.

Praca w oparciu o umowę zlecenie.

Zakres obowiązków:

Poznanie pracy i działania firmy farmaceutycznej poprzez realizację konkretnych projektów z zakresu:

 • Praca samodzielna nad jednym własnym projektem przez cały czas stażu – we współpracy z opiekunem stażu. Temat projektu będzie związany z specjalizacją stażysty lub stażystki.
 • Wspieranie bieżących projektów realizowanych w zespole (wsparcie organizacyjne).
 • Pomoc w przygotowaniu instrukcji usprawniających pracę zespołu.
 • Pomoc w organizacji szkoleń wewnętrznych.
 • Pomoc w dalszym usprawnianiu programu stażowego dla przyszłych stażystów

Czego Cię nauczymy?

 • Funkcjonowanie działu medycznego w firmie farmaceutycznej.
 • Poznanie obszarów terapeutycznych istotnych dla firmy Pfizer.
 • Wprowadzanie nowego leku na rynek – od fazy badań klinicznych po powszechną dostępność w terapii.
 • Modele partnerstwa zewnętrznego firmy farmaceutycznej.
 • Zasady pracy doradców medycznych.
 • metody wyszukiwania prac naukowych, informacji o kongresach naukowych dotyczących wybranych obszarów terapeutycznych.
 • Zasady obowiązujące w reklamie produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (aspekty prawne i etyczne).

Lista przykładowych projektów:

 1. Przygotowanie optymalnego modelu komunikowania danych naukowych dotyczących wybranych leków;
 2. Ocena niezaspokojonych potrzeb medycznych w polskim systemie ochrony zdrowia w wybranym obszarze terapeutycznym;
 3. Przygotowanie modelu szkoleń wewnętrznych dla wybranych leków;
 4. Możliwość realizacji własnego celu, zgodnego z zainteresowaniami stażysty lub stażystki.

Zakładane proporcje czasu pracy stażysty z podziałem na poszczególne elementy stażu:

 • Samodzielna realizacja projektu/ów – ok 40% czasu.
 • Działania wspierające i pomocnicze w pracy działu – ok 25% czasu.
 • Szkolenia, uczestnictwo w spotkaniach, poznawanie charakterystyki i zadań. poszczególnych funkcji w dziale – ok 25% czasu.
 • Indywidualne rozmowy z ekspertami firmy – ok. 10%.

Jak wziąć udział w rekrutacji?

 • Wyślij CV na adres hanna.orszagh-szturo@inkubator.uw.edu.pl. W tytule zgłoszenia zawrzyj: „Zgłoszenie na staż Pfizer 2023Z, imię nazwisko, uczelnia (UW/WUM), kierunek”.
 • Po wysłaniu CV skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej online.

Na CV czekamy do 17.06.2023 r., do 12:00 (południe).