MedocSafe

MedocSafe to projekt tworzony przez studentów dwóch czołowych polskich uczelni – UW i WUM.

MedocSafe to projekt tworzony przez studentów dwóch czołowych polskich uczelni – UW i WUM. Jego idea zrodziła się pół roku temu, na kanwie osobistych obserwacji, doświadczeń oraz rozmów, popartych następnie dokładniejszym rozpoznaniem. W naszym kraju już blisko połowa obywateli korzysta jednocześnie z prywatnej, jak i publicznej opieki zdrowotnej. Historia ich leczenia jest rozproszona pomiędzy różnymi placówkami i specjalistami. Obecnie brakuje efektywnego rozwiązania, które skutecznie by ją integrowało. Platforma MedocSafe to odpowiedź na te problemy. Jej zadaniem jest umożliwienie pacjentowi (bądź jego opiekunowi) gromadzenia w jednym miejscu własnych wyników badań, recept, zaleceń czy refleksji, a także szybkie i – przede wszystkim – bezpieczne ich udostępnianie podczas wizyt u specjalistów. Dzięki temu konieczność noszenia stosu teczek z dokumentami może stać się tylko przykrym wspomnieniem, a dokumentacja medyczna być zawsze i wszędzie pod ręką. Wiąże się to z oszczędnością czasu, pieniędzy oraz redukcją niepotrzebnego stresu. Aktualnie projekt znajduje się w fazie preinkubacji.

Historia projektu rozpoczęła się w trakcie turnieju kreatywnego InnoHub, organizowanego przez Inkubator UW. Otrzymał on wtedy wyróżnienie, które stało się dużą motywacją do pracy nad jego dalszym rozwojem. Od tego czasu, projekt przeszedł przez dwa kolejne programy IUW – BraveStart i Akcelerator. W pierwszym z nich zdobył nagrodę specjalną od funduszu Unfold.vc, natomiast w drugim uzyskał kwalifikację do kolejnego etapu ze wsparciem grantowym. Do października planowane jest stworzenie pierwszego MVP.

KOordynatorzy projektu

Krzysztof Jankowski

Joanna Rudna

Anna Golińska

Alicja Kluczek

Jakub Bedełek

Paweł Kowalski

Dzieje się