Rekrutacja na stanowisko Koordynatora Przestrzeni

Dołącz do zespołu Inkubatora UW! Nasz zespół rośnie i rozwija się wraz z ofertą Inkubatora UW. Jeśli chcesz dołączyć do nas i razem z nami aktywnie wspierać społeczność uniwersytecką w realizacji pomysłów i projektów powstających w Inkubatorze UW, zapraszamy do nas. Szukamy osób proaktywnych, entuzjastycznie nastawionych do pracy z ludźmi, którzy chcą nieustannie rozwijać się i dla których nie ma rzeczy niemożliwych.

KOORDYNATOR PRZESTRZENI INKUBATORA UW

Jeśli:

  • jesteś osobą zorganizowaną, myślisz strategicznie i masz wysokie umiejętności analityczne
  • jesteś osobą systematyczną i konsekwentną w działaniu, chętnie stawiasz czoła wyzwaniom
  • masz doświadczenie i zdolności negocjacyjne oraz z łatwością nawiązujesz relacje
  • cenisz wysokie standardy pracy i bierzesz odpowiedzialność za swoje zadania
  • interesujesz się szeroko pojętą przedsiębiorczością i chcesz rozwijać społeczność uniwersytecką

aplikuj do naszego zespołu!

W swojej roli będziesz:
– odpowiadać za prawidłowe funkcjonowanie i administrację przestrzeni Inkubatora UW zlokalizowanej na terenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Neofilologii UW
– współpracować z najemcami
– tworzyć strategię działania podległej przestrzeni, dbać o promocję i komunikację
– wspierać zespół Inkubatora UW w realizacji wydarzeń, warsztatów i szkoleń
– nadzorować pracę współpracowników
CO OFERUJEMY?
– stałą pensję i elastyczny czas pracy (niepełny wymiar czasu, do uzgodnienia)
– zaangażowany zespół, który wzajemnie się wpiera
– wyzwania i możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
– atrakcyjne warsztaty oraz udział w inicjatywach Inkubatora UW

SWOJE ZGŁOSZENIE, ZAWIERAJĄCE
– bio, w którym opowiesz nam kim jesteś (CV lub inny format, który uznasz za najodpowiedniejszy)

WYŚLIJ DO NAS POD ADRESEM:
rekrutacja@inkubator.uw.edu.pl

Na zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia br. 
KLAUZULA CV RODO 
W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Oświadczam, że dane zostały podane dobrowolnie oraz jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
1. Informujemy, ze administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego.
4. Podane dane, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Dane przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez IUW, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne [jeżeli podanie danych jest obowiązkiem należy wskazać podstawę prawną – np. przepis ustawy], jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.