Koordynator działań Inkubatora w przestrzeni Makerspace@UW poszukiwany!

Dołącz do zespołu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego! Nasza organizacja ciągle się rozwija, a wraz z nią powiększa się nasz team, dlatego też poszukujemy koordynatora działań IUW w przestrzeni Makerspace@UW na Wydziale Fizyki.

Jeśli:

– jesteś osobą zorganizowaną i systematyczną, myślisz strategicznie
– masz doświadczenie i zdolności negocjacyjne oraz z łatwością nawiązujesz relacje
– jesteś nastawiony na współpracę, umiesz łączyć ludzi wokół wspólnych celów i angażować ich do twórczego, zespołowego działania
– cenisz wysokie standardy pracy i bierzesz odpowiedzialność za swoje zadania
– interesujesz się szeroko pojętą przedsiębiorczością i chcesz rozwijać społeczność uniwersytecką
– kręcą Cię nowe technologie, a Twoje umiejętności techniczne wykraczają poza zdolność aktualizacji systemu operacyjnego

…aplikuj do naszego zespołu!

W swojej roli będziesz:
– odpowiadać za koordynację działań realizowanych przez zespół Inkubatora UW w przestrzeni Makerspace@UW, zlokalizowanej na terenie Wydziału Fizyki UW
– współtworzyć strategię działania przestrzeni, dbać o promocję i komunikację
– wspierać zespół Inkubatora UW w realizacji wydarzeń, warsztatów i szkoleń
– nadzorować pracę współpracowników.

CO OFERUJEMY?
– stałą pensję i elastyczny czas pracy (niepełny wymiar czasu, do uzgodnienia)
– zaangażowany zespół, który wzajemnie się wspiera
– wyzwania i możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
– atrakcyjne warsztaty oraz udział w inicjatywach Inkubatora UW

SWOJE ZGŁOSZENIE, ZAWIERAJĄCE
– bio, w którym opowiesz nam kim jesteś (CV lub inny format, który uznasz za najodpowiedniejszy)

WYŚLIJ DO NAS POD ADRESEM: 
rekrutacja@inkubator.uw.edu.pl

Na zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia br. 

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Oświadczam, że dane zostały podane dobrowolnie oraz jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych.”

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
1. Informujemy, ze administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji danego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego.
4. Podane dane, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania pozostałych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Dane przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez IUW, przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne [jeżeli podanie danych jest obowiązkiem należy wskazać podstawę prawną – np. przepis ustawy], jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Przeczytaj również:

Rekrutacja na stanowisko Koordynatora Przestrzeni

Dołącz do zespołu Inkubatora UW!