Rekrutacja na staż w Pfizer Polska

Rusza rekrutacja na 3. edycję Stażu w dziale Medycznym firmy Pfizer Polska. 🧪

Zapraszamy nie tylko studentów i studentek kierunków medycznych czy life sciences. 👀 

Poznaj szczegóły i zgłoś się już dziś! ✍️

🙋‍♀️Dla kogo: Szukamy dwójki stażystów.  Zapraszamy studentów i studentki ostatnich lat studiów magisterskich, studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

🏢Miejsce odbywania stażu:

Praca w niepełnym wymiarze godzin, hybrydowa (biuro + praca w domu).

Adres biura: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 16B.

⏰Oczekiwane zaangażowanie czasowe:

Czas trwania stażu: 4 miesiące (ok. 320h), z założeniem około 60-80h pracy w miesiącu, możliwe indywidualne i elastyczne dopasowanie do potrzeb stażysty.

🗓 Termin Stażu:

6.05.2024 – 30.08.2024 r.

☑️Cele stażu:

Poznanie realiów pracy w dziale medycznym międzynarodowej firmy farmaceutycznej.

📁Organizacja Stażu:

➡️realizacja ustalonego programu;

➡️połączenie zdobywania nowych umiejętności z pracą na rzecz firmy;

➡️stażysta będzie pracował pod nadzorem opiekuna stażu;

➡️stażysta po zakończeniu stażu otrzyma poświadczenie odbycia stażu wraz z potwierdzeniem nabytych umiejętności.

Praca w oparciu o umowę zlecenie.💡

Poznanie pracy i działania firmy farmaceutycznej poprzez realizację konkretnych projektów z zakresu:

➡️praca samodzielna nad jednym własnym projektem przez cały czas stażu – we współpracy z opiekunem stażu. Temat projektu będzie związany z specjalizacją stażysty;

➡️wspieranie bieżących projektów realizowanych w zespole (wsparcie organizacyjne);

➡️pomoc w przygotowaniu instrukcji usprawniających pracę zespołu;

➡️pomoc w organizacji szkoleń wewnętrznych;

➡️pomoc w dalszym usprawnianiu programu stażowego dla przyszłych stażystów.

Osiągnięte umiejętności dadzą wiedzę w zakresie:

➡️funkcjonowanie działu medycznego w firmie farmaceutycznej;

➡️poznanie obszarów terapeutycznych istotnych dla firmy Pfizer;

➡️wprowadzanie nowego leku na rynek – od fazy badań klinicznych po powszechną dostępność w terapii;

➡️modele partnerstwa zewnętrznego firmy farmaceutycznej;

➡️zasady pracy doradców medycznych;

➡️metody wyszukiwania prac naukowych, informacji o kongresach naukowych dotyczących

➡️wybranych obszarów terapeutycznych;

➡️zasady obowiązujące w reklamie produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (aspekty prawne i etyczne).

Lista przykładowych projektów:

➡️przygotowanie optymalnego modelu komunikowania danych naukowych dotyczących wybranych leków;

➡️ocena niezaspokojonych potrzeb medycznych w polskim systemie ochrony zdrowia w

➡️wybranym obszarze terapeutycznym;

➡️przygotowanie modelu szkoleń wewnętrznych dla wybranych leków;

➡️możliwość realizacji własnego celu, zgodnego z zainteresowaniami stażysty.

Zakładane proporcje czasu pracy stażysty z podziałem na poszczególne elementy stażu:

➡️samodzielna realizacja projektu/ów – ok 40% czasu;

➡️działania wspierające i pomocnicze w pracy działu – ok 25% czasu;

➡️szkolenia, uczestnictwo w spotkaniach, poznawanie charakterystyki i zadań

➡️poszczególnych funkcji w dziale – ok 25% czasu;

➡️indywidualne rozmowy z ekspertami firmy – ok. 10%.

Jak wziąć udział w rekrutacji?

📌 Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, następnie wybrane osoby zostaną zaproszone na krótką rozmowę rekrutacyjną.

Rekrutacja trwa od 08.03.2024 r. do 22.03.2024 r., do godziny 10:00.

🌐Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/1QaLCMsn67rAdkag7

Czekamy na Twoje zgłoszenie!