Sukcesy zwycięzcy II edycji BraveCamp!

Michał Kizling, zwycięzca drugiej edycji obozu szkoleniowo-integracyjnego Inkubatora UW – BraveCamp, i doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Wsparcie ze strony Fundacji pozwoli Michałowi zrealizować projekt naukowy z zakresu bioelektrochemii we współpracy z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych.


– Stypendium Fundacji to wielkie wyróżnienie, w gronie jej stypendystów są takie sławy polskiej nauki i kultury jak Norman Davies, Leszek Balcerowicz czy Ryszard Kapuściński. Dla mnie jest to wspaniała okazja, aby zrealizować projekt naukowy w jednej z najlepszych grup zajmujących się tematyką bioelektrochemii i wymienić doświadczenia naukowe z innymi badaczami w międzynarodowym zespole – opowiada Michał o swoim sukcesie. Celem Fundacji Kościuszkowskiej jest prowadzenie, wspieranie i promowanie wymiany intelektualnej, kulturalnej i edukacyjnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi w formie wsparcia finansowego, a także popularyzowanie i zachęcanie do wspólnych wyjazdów i badań naukowych.

– W ostatnich latach prezentuję wyniki swojej pracy naukowej na zagranicznych konferencjach. W zeszłym roku w trakcie jednej z nich, w Lyonie, uznany autorytet w mojej dziedzinie, prof. Shelley Minteer z University of Utah, uznała moje prace za interesujące i zaproponowała wizytę w jej zespole. Zacząłem poszukiwania źródeł finansowania takiego wyjazdu, tak też trafiłem na Fundację Kościuszkowską – tak Michał motywuje swoją decyzję o wnioskowaniu o stypendium Fundacji.

Jak wygląda proces rekrutacyjny? Jest on dwuetapowy: w pierwszym przedstawia się swoje naukowe CV, plan projektu, który ma zostać zrealizowany w laboratorium w USA, a także list polecający od zapraszającego naukowca. Drugi etap przybiera formę prezentacji przed komisją w siedzibie Fundacji. – Osobiście, był to dla mnie koszmarny stres, przesłuchanie po angielsku! Jednak udało się – podsumował swoje wrażenia z ubiegania się o stypendium nasz Uczestnik.

Dodatkowo, Michał otrzymał dwa wartościowe wyróżnienia: grant z Narodowego Centrum Nauki – Preludium, w ramach którego będzie realizować projekt związany z tematyką nanocząstek (nazwa projektu: “Rozmiar ma znaczenie: badanie wpływu rozmiaru nanocząstek złota w filmie elektrodowym na mechanizm przeniesienia ładunku w układach bioelektrokatalitycznych”) oraz stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za swoje dotychczasowe odkrycia w dziedzinie bioelektrochemii. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne naukowe sukcesy.