Zdobądź dyplom Sorbonne Université!

Rozpoczynamy rekrutację do drugiej edycji międzynarodowych studiów podyplomowych, realizowanych przy współpracy 4 europejskich uczelni.

W imieniu Inkubatora UW oraz Wydziału Zarządzania UW serdecznie zapraszamy wszystkich studentów z tytułem magistra oraz doktorantów na drugą edycję międzynarodowych studiów podyplomowych realizowanych w ramach sojuszu 4EU+!

“Entrepreneurial and intrapreneurial project management” to kurs pozwalający na uzyskanie najlepszej edukacji w zakresie zarządzania projektami. Uczestnictwo w kursie umożliwia jego absolwentom pracę w zakresie realizacji innowacyjnych projektów wewnątrz organizacji, założenie start-upu oraz rozwój organizacji zaangażowanych w transformację społeczną, biznesową i ekologiczną.

Kurs realizowany jest przy współpracy 4 uczelni partnerskich: 

 • Uniwersytetu Warszawskiego, 
 • Sorbonne Université (organizator), 
 • Università degli Studi di Milano, 
 • Universitat Heidelberg.

Kurs składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje 80 godzin zajęć online w zakresie identyfikacji potrzeb przy użyciu metody design thinking, projektowania innowacyjnych rozwiązań, szukania modelu biznesowego, pozyskiwania finansowania i skutecznego komunikowania projektu interesariuszom.

Druga część obejmuje pracę nad rzeczywistym problemem, który postawią przed studentami partnerzy biznesowi. W interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołach uczestnicy zaprojektują pod okiem najlepszych wykładowców w Europie innowacyjne rozwiązanie, które następnie przetestują i zaprezentują. Partnerami pierwszej edycji były m.in. Suez, Miasto St. Warszawa i Carrefour.

Uczestnicy kursu otrzymają dyplom akademicki Uniwersytetu Sorbońskiego (poziom Bachelor+3) potwierdzający ukończenie zajęć oraz dyplom udziału.

Zobacz, jak wyglądała pierwsza edycja programu:

Obejrzyj zaproszenie z Sorbony: https://youtu.be/W8yeOgwzXn8

Harmonogram

 • do 28 sierpnia 2023: przyjmowanie zgłoszeń
 • wrzesień: rejestracja w systemie rekrutacyjnym Sorbony i rozmowy rekrutacyjne
 • październik: wyniki rekrutacji
 • 6 – 10 listopada 2023: wyjazdowa inauguracja programu w Paryżu
 • listopad – grudzień 2023: zajęcia online
 • styczeń – czerwiec 2024: zajęcia online i realizacja projektu zespołowego, we współpracy z partnerem i facylitatorem
 • czerwiec 2024: finał programu, prezentacja pracy studentów oraz uzyskanie dyplomów w trakcie spotkania w Paryżu

Zapisy

Aby zgłosić się do programu należy wysłać list motywacyjny i CV (oba w języku angielskim) na adres: 4eudyploma@inkubator.uw.edu.pl. Przewidziano 10 miejsc dla osób z tytułem magistra, studiujących na Uniwersytecie Warszawskim.

Warunki uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa to 600 euro. Cena obejmuje zajęcia online, dwa wyjazdy do Paryża (lot, transfer lotniskowy, dieta pobytowa i noclegi oraz wyżywienie do kwoty określonej przez ustawę).

Warunkiem uczestnictwa jest biegła znajomość języka angielskiego, tytuł magistra (niezbędny jest skan dyplomu) oraz status studenta UW ważny w roku akademickim 2023/24.

Rekrutacja jest dwustopniowa. O przyjęciu do II etapu decyduje ocena CV i listu rekrutacyjnego, a o zakwalifikowaniu się do programu – wynik rozmów rekrutacyjnych.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Doroty Marszałek z Inkubatora UW: dorota.marszalek@uw.edu.pl lub do dr hab. Agnieszki Postuły z Wydziału Zarządzania: APostula@wz.uw.edu.pl.