Czy w Polsce będą powstawać startupy akademickie? Zapoznajcie się z raportem JustStart. Przedsiębiorczość studencka, czyli…

Czym jest przedsiębiorczość studencka i co ją określa? Jak widzą ją studenci i studentki, a jak postrzegają polskie uczelnie? Jakie cechy posiada przedsiębiorcza studentka i przedsiębiorczy student? I wreszcie - w jaki sposób uczelnie wspierają przedsiębiorczych studentów?

Na te i inne pytania staraliśmy się odpowiedzieć w raporcie JustStart. Przedsiębiorczość studencka, czyli…, który został przygotowany na zlecenie Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego przez Ośrodek Ewaluacji.

O potrzebach Pokolenia Z mówi się bardzo dużo. Raport JustStart. Przedsiębiorczość studencka, czyli… zwraca uwagę, iż młodzi ludzie oczekują coraz więcej od systemu edukacji oraz aktywnie poszukują nowoczesnych form rozwoju, a polskie uczelnie doskonale o tym wiedzą. Obecnie polskie uniwersytety coraz mocniej działają w kierunku upowszechnienia się działań związanych z tzw. trzecią misją uczelni. Polega ona na budowaniu przez uczelnie relacji z otoczeniem, co w efekcie prowadzi do popularyzacji wyników badań oraz ich komercjalizacji, ale nie tylko. Trzecia misja uczelni wyraża się również w tworzeniu specjalnych jednostek, inkubatorów, które w praktyce wspierają powstawanie punktów styków uczelni z otoczeniem gospodarczym oraz realizują działania przedsiębiorcze we własnych strukturach akademickich. Działalność inkubatorów przedsiębiorczości może obejmować m.in. szerzenie idei i umożliwianie praktyki w zakresie przedsiębiorczości wśród pracowników i studentów uczelni czy dedykowane programy wspierające pierwszą fazę rozwoju innowacyjnych startupów.

A co o przedsiębiorczości myślą sami studenci? Nie mają oni wątpliwości, że postawa przedsiębiorcza jest dla nich korzystna a także, że postawy przedsiębiorczej można się nauczyć. Wskazują także, że do przedsiębiorczych działań motywuje ich to, że ktoś wierzy w ich pomysły biznesowe. Doceniają inkubatory nie tylko za ofertę, ale także za poczucie bezpieczeństwa w realizacji i bieżącej konsultacji swoich pomysłów.

Powstaje więc pytanie o rolę inkubatorów na uczelniach – czy mają za zadanie edukować i moderować postawy przedsiębiorcze czy raczej wyławiać/wyszukiwać osoby z potencjałem innowacyjnym?

Raport JustStart. Przedsiębiorczość studencka, czyli… wskazuje, iż równie ważne są obie te sfery. Dlatego też Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego rozwijając swoją ofertę, kładzie nacisk zarówno na rozwijanie postawy przedsiębiorczej wśród studentów, jak i na wspieranie autorskich projektów studenckich, czy – patrząc szerzej – kreowanie możliwości dla powstawania innowacji.

Koniecznie zapoznajcie się z całością tego ciekawego i inspirującego materiału (raport PDF) pod tym linkiem!