Studiując w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprawczość i wizje przyszłość według studentów UW i WUM, czyli raport JustStart2

W świecie ciągłych zmian i niepewności Pokolenie Z odnajduje się niczym surferzy na fali: wykorzystuje okazje, jakie pojawiają się w zmiennych warunkach, a jednocześnie oczekuje beztroski, wynika z raportu JustStart2 | Studiując w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprawczość i wizje przyszłość pokolenia Z. To jednak nie tylko badanie, ale również zoom na studentów.

Przeczytaj lub pobierz raport Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego na stronie:

https://raporty.iuw.edu.pl/raport-2022_2/

Perspektywa przyszłości, czyli 10 trendów w świecie niepewnego jutra

Celem badania było spojrzenie na świat oczami studentów – poznanie ich wizji przyszłości, perspektyw oraz poczucia wpływu na otaczający świat i sprawczości, a także znalezienie odpowiedzi na pytania: Jak w opinii młodego pokolenia wygląda rynek pracy? Jakie są ich oczekiwania? Co chcą osiągnąć? 

W raporcie wyodrębnione zostały trzy obszary: perspektywy, sprawczość, wizje przyszłości, a do badania zaproszonych zostało 12 ekspertów, których głos stanowi uzupełnienie dla niemal 500* odpowiedzi obecnych studentów UW i WUM. To dzięki tak szerokiej perspektywie wyłonionych zostało 10 trendów, obrazujących wyzwania dzisiejszego świata, stojące przed Pokoleniem Z i stanowiących odpowiedź na pytanie: jak w przyszłości będzie wyglądał świat.

·        Zmiana roli formalnego wykształcenia,

·        Nacisk na rozwój umiejętności miękkich,

·        Życie w hybrydzie,

·        Digitalizacja kolejnych dziedzin naszego życia,

·        Nastawienie na efekty i deepwork,

·        Work-life balance i elastyczność,

·        Indywidualizacja i demokratyzacja,

·        Dbałość o środowisko,

·        Zmiana modelu przywództwa,

·        Cele ONZ – pewny plan w świecie niepewności.

Czego studenci nie zaakceptują w przyszłej pracy?

Młodzi ludzie, szukając pracy, przede wszystkim zwrócą uwagę na wynagrodzenie. Jak wynika z raportu Inkubatora UW deklaruje tak ponad 3 na 4 studentów (77,5%). Kolejnym czynnikiem są wartości, jakimi kieruje się dana organizacja. 2/3 badanych wskazało, że ważne jest, by misja i/lub wizja organizacji, była spójna z ich wartościami. Dlaczego? Ponieważ lubią mieć wpływ na to, co robią. 

Rodzi się więc pytanie: czego w przyszłej pracy nie zaakceptują studenci? I chodź nie ma na nie jednej właściwej odpowiedzi, warto zastanowić się nad tym zagadnieniem. Studenci z jednej strony są bardzo świadomi swoich praw, z drugiej zaś podkreślają wszystkie aspekty związane z tzw. work-life balance. 

Co zatem jest kluczem przy nawiązaniu współpracy z obecnymi studentami? Zrozumienie ich perspektywy. Dla obecnego studenta, wkraczającego dopiero na rynek, ważnym jest, aby praca nie była mechanicznym wykonywaniem czynności, ale miejscem, gdzie młodzi ludzie chcą się rozwijać, realizować siebie i dzięki temu zmieniać świat.